Home Architecture Design WODNY PARK TYCHY
WODNY PARK TYCHY
0

WODNY PARK TYCHY

0
0

Wiele atrakcji niedostępnych w innych parkach wodnych, jak np. symulator surfingu, zjeżdżalnia z pionowym startem, łaźnie piwne czy przestrzeń edukacyjna dla dzieci i dorosłych, a jednocześnie dbałość o ekologię – zastosowanie folii ETFE czy wykorzystanie energii odnawialnej uzyskiwanej w procesie obróbki osadów ściekowych. Dzięki takim rozwiązaniom Wodny Park Tychy będzie wyjątkowym obiektem w kraju.

Obiekt powstaje w południowej części miasta, przylegającej do Puszczy Pszczyńskiej oraz Lasów Kobiórskich. Jego usytuowanie umożliwi łatwy dostęp z drogi krajowej Katowice – Bielsko oraz całego miasta Tychy dzięki specjalnie rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej. Budowa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. W mieście liczącym ponad 120 tys. mieszkańców funkcjonuje tylko jedna ogólnodostępna pływalnia miejska.
Wodny Park Tychy ma stworzyć warunki do rozwijania aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych, ale także zabezpieczyć potrzeby osób starszych związane z poprawą i utrzymaniem dobrego stanu zdrowia. Park ma być przykładem symbiozy w ramach struktury miejskiej, podnieść prestiż Tychów i przyciągnąć turystów zarówno z innych miast Śląska, jak i z całej Polski oraz zagranicy.
Budowa podyktowana jest również chęcią realizacji przez inwestora, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, projektów ekoinnowacyjnych, prospołecznych i rozwojowych, które wykraczają poza główną działalność spółki – oczyszczanie ścieków oraz utylizację i zagospodarowanie odpadów.

Tanio i ekologicznie
Szereg planowanych rozwiązań technicznych sprawi, że na zasilenie i ogrzanie obiektu będą potrzebne spore zasoby energii elektrycznej oraz ciepła. Przewidując taką sytuację, inwestor zdecydował się na wykorzystanie energii odnawialnej pozyskiwanej w procesie obróbki osadów ściekowych.
Obiekt będzie ogrzewany i zasilany energią elektryczną za pomocą własnego źródła energii, czyli biogazu uzyskiwanego z tyskiej oczyszczalni ścieków. Powstający w trakcie procesu przeróbki osadów ściekowych biogaz jest trzy razy efektywniejszy niż paliwa kopalne. Na potrzeby inwestycji budowany jest sześciokilometrowy gazociąg który połączy tyską oczyszczalnię ścieków z Wodnym Parkiem Tychy. Przed dostarczeniem paliwa na teren obiektu zostanie ono poddane obróbce w stacji uszlachetniania. W wodnym parku, uszlachetniony biogaz, tzw. biometan, będzie zamieniany w energię elektryczną oraz ciepło za pomocą wysokosprawnych agregatów kogeneracyjnych.
Dzięki temu rozwiązaniu konieczność zakupu ciepła oraz energii elektrycznej z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz sieci energetycznej zostanie ograniczona do minimum. Co więcej, możliwe okresowe nadwyżki w produkcji prądu i ciepła będą odpowiednio zagospodarowywane. Racjonalna gospodarka będzie dotyczyła również budowanego gazociągu. Dzięki zastosowaniu specjalnej warstwy aluminium zminimalizowane zostanie prawdopodobieństwo ewentualnych awarii czy też rozszczelnienia rurociągu. Wykorzystany materiał umożliwi monitoring przesyłu biogazu oraz praktycznie uniemożliwi jakikolwiek wyciek.
Co istotne dla środowiska, w procesie produkcji energii z biogazu do atmosfery nie trafiają trujące substancje chemiczne, obniżona jest także – w porównaniu do np. węgla – emisja związków siarki i azotu oraz pyłów. Z kolei emisja dwutlenku węgla, odpowiedzialnego za efekt cieplarniany, ogranicza się praktycznie do zera. To kolejne czynniki, które decydują o walorach ekologicznych i innowacyjnych tyskiego obiektu.
Jednak biogaz to nie jedyne ekologiczne rozwiązanie, które znajdzie się na terenie parku wodnego. Do filtrowania wody basenowej planuje się wykorzystanie złoża filtracyjnego z tzw. zielonego szkła, które jest o wiele wydajniejsze i efektywniejsze od złoża piasku, a brak toksycznych substancji nad taflą wody będzie oznaczał przede wszystkim komfort kąpieli i zdrowszy układ oddechowy. Istotne jest również zastosowanie odzysku ciepła z „szarej wody” w celu ogrzania wód zasilających niecki basenowe oraz wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego z agregatów kogeneracyjnych do ogrzewania podłogowego szatni.
Wyjątkowym rozwiązaniem będzie także zastosowanie folii ETFE na dachu obiektu, dzięki czemu goście będą mogli bezpiecznie skorzystać z kąpieli słonecznych. Dzięki jej zastosowaniu promienie słoneczne będą przepuszczane do środka obiektu, a ciepło będzie zatrzymywane wewnątrz budynku. Tym samym inwestor obniży koszty związane z ogrzaniem budynku. Folii nie trzeba także czyścić – działa podobnie jak teflon i pył zmywany jest przez opady deszczu.
Strategia optymalizacji kosztów związanych z obiektem powstała już na etapie planowania inwestycji. Pierwszym i najważniejszym założeniem inwestora było pozyskanie taniego źródła finansowania. Elementem strategii finansowej spółki była emisja obligacji stanowiących alternatywę dla kredytów bankowych. Dzięki temu pokryto połowę wydatków, które pochłonie budowa. Druga połowa zostanie uzupełniona ze środków własnych inwestora.
Koszty związane z obsługą obiektu również zostaną obniżone. Będzie to możliwe m.in. dzięki posiadaniu własnego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło z odpadowego biogazu. Obiekt jest budowany i będzie eksploatowany w ramach struktury wewnętrznej RCGW S.A., jako części przedsiębiorstwa, co pozwoli racjonalnie zarządzać zasobami personalnymi i technicznymi oraz finansami.

Surfing pod dachem
Wodny Park Tychy zostanie podzielony na kilka stref z różnorodnymi atrakcjami. Jedną z największych będzie pierwszy w Polsce symulator surfingu pod dachem. Jedyną w swoim rodzaju będzie też zjeżdżalnia rakietowa z pionowym startem. Po wejściu do kabiny zjeżdżalni pod nogami otworzy się zapadnia i rozpocznie się ślizg. Odbędzie się on z przyspieszeniem równym trzykrotnemu przyspieszeniu ziemskiemu.
Równie ciekawa będzie strefa edukacyjna z atrakcjami zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Edukatorium zostanie zlokalizowane na pierwszym piętrze powstającego obiektu. Jego tematem będzie woda i wszystko, co z nią związane. Odwiedzający tę przestrzeń będą mogli wybierać spośród pełnego spektrum atrakcji, od stanowisk multimedialnych wyposażonych w urządzenia rozpoznające ruch, poprzez stanowiska manualne, a skończywszy na tych kładących nacisk na współdziałanie. Wykorzystane zostaną także pojedyncze makiety i inscenizacje oraz kilkuetapowe ścieżki zwiedzania. Specjalnie dla bardziej wymagających gości jedna z nich zostanie ukryta i aby się do niej dostać, trzeba będzie wykazać się spostrzegawczością. Dodatkowo przy każdym stanowisku umieszczone zostaną dotykowe ekrany z rebusami i quizami.

Inwestycja zgodnie z planem
Prace budowlane trwają już od ponad roku. W sumie na budowie dotychczas przeniesiono dziesiątki tysięcy m2 ziemi, mogącej zapełnić 12 basenów olimpijskich, zużyto ponad 14 tys. m3 betonu, odpowiedniego do budowy 350 domów jednorodzinnych, i zabudowano tysiące ton stali, które wystarczyłyby do powstania siedmiu Airbusów A380 – największych samolotów pasażerskich świata.
W zeszłym roku zrealizowano cały założony plan na 2015 rok, m.in. osiągnięto pierwszy kamień milowy – stan zero budynku, tj. stan, w którym dla głównej bryły budynku wykonano wykopy pod fundamenty wraz z izolacją i drenażami oraz wykonano i zaizolowano ściany fundamentowe. Lada moment zostanie osiągnięty kolejny etap na budowie – stan surowy otwarty, w którym dla głównej bryły budynku zostaną wykonane wszystkie ściany nośne, schody wewnętrzne oraz elementy konstrukcyjne dachu budynku. W tym roku odbędzie się również montaż dachowej folii ETFE, wykonana zostanie konstrukcja żelbetowa dwupoziomowego parkingu i kontynuowane będą prace przy budynku kogeneracji.
Wszystkie prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem, co oznacza, że obiekt zostanie otwarty już w drugim kwartale 2017 roku.

Marcin Wysocki

Metryka obiektu:
Projektant: Schick Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, www.schickarchitekci.pl
Generalny wykonawca robót budowlanych: Mostostal Warszawa S.A. www.mostostal.waw.pl
Inżynier kontraktu: BUD-INVENT Sp. z o.o. www.budinvent.pl
Inwestor: Regionalne Centrum Gospodarki WodnoŚciekowej S.A. w Tychach – właściciel i eksploatator Oczyszczalni Ścieków w Tychach, właściciel ponad 200 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 34 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Tychy, a także zarządcą 360 km kanalizacji sanitarnej w mieście.


KOMENTARZ
Andrzej Goławski
Prezes Zarządu, Mostostal Warszawa
Budowa tyskiego aquaparku jeszcze się nie zakończyła, tymczasem już wiadomo, że ten nowoczesny obiekt będzie zasilany energią odnawialną. Dzięki takiemu rozwiązaniu obiekt budowany przez Mostostal Warszawa stanie się samowystarczalny w zakresie ogrzewania i zasilania w energię elektryczną. Park Wodny Tychy będzie się wyróżniał na tle innych obiektów tego rodzaju nie tylko na Śląsku, ale również w skali całego kraju. To kolejna z przełomowych inwestycji w portfolio naszej firmy. Mostostal Warszawa wielokrotnie był wykonawcą kluczowych obiektów sportowych w Polsce. W ostatnich latach była to budowa Atlas Areny w Łodzi, Stadionu Miejskiego w Tychach czy jednej z najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych – Tauron Areny w Krakowie. Kolejną z takich inwestycji jest niewątpliwie budowa Parku Wodnego Tychy. Jesteśmy dumni, że praktycznie w każdym większym mieście Polski znajduje się obiekt wybudowany przez Mostostal Warszawa, który nie tylko pełni swoje docelowe funkcje, lecz także współtworzy charakter i klimat miasta. Mamy nadzieję, że dla mieszkańców Tychów taką realizacją okaże się Park Wodny. Ostatnio za nasze osiągnięcia w dziedzinie budownictwa sportowego zostaliśmy też uhonorowani tytułem i srebrną statuetką Budowniczego Polskiego Sportu w XVI edycji konkursu organizowanego przez Klub Sportowa Polska.

open