Home PATRONATY XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „KONSTRUKCJE METALOWE”
XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „KONSTRUKCJE METALOWE”
0

XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „KONSTRUKCJE METALOWE”

0
0

W dniach 15-17 czerwca 2016 roku odbyła się w Zielonej Górze XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Konstrukcji Metalowych (XIII International Conference on Metal Structures (ICMS’2016)). Konferencja stanowi forum do dyskusji i wymiany doświadczeń z zakresu konstrukcji metalowych i zespolonych. Tradycyjnie, tematyka konferencji jest adresowana do pracowników naukowych, projektantów, producentów wyrobów, wykonawców konstrukcji, a także architektów zainteresowanych konstrukcjami metalowymi i zespolonymi.

icms_5

Konferencja zielonogórska była 13-tą konferencją z cyklu zapoczątkowanego w 1958 roku konferencją w Warszawie. Poprzednie odbyły się we Wrocławiu (2011), Rzeszowie (2006), Gdańsku (2001) i Krakowie (1995). Inicjatorem konferencji i jej patronem jest Sekcja Konstrukcji Metalowych działająca w ramach Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

W skład Komitetu Naukowego weszli uznani specjaliści z zakresu konstrukcji metalowych i zespolonych z całego świata. Zaproszenia do wygłoszenia referatów generalnych przyjęli renomowani przedstawiciele świata nauki: John Michael Rotter (Scotland, UK), Jiang Qian (PR of China), Johan V. Retief, (RSA), Tomasz W. Siwowski i Krzysztof Żółtowski (Poland), oraz Milan Veljkovic (Holland). Autorzy referatów generalnych zostali uhonorowani wygrawerowanymi tabliczkami upamiętniającymi ich zaproszenie przez Komitety Naukowy i Organizacyjny do udziału w konferencji ICMS 2016 jako badaczy o uznanej renomie międzynarodowej.

Akcja promocyjna prowadzona głównie drogą internetową przyniosła wymierne efekty. W bazie konferencji zarejestrowało się łącznie 234 uczestników (w tej liczbie autorzy i współautorzy referatów) z wielu krajów całego świata.

Ostatecznie, Komitet Naukowy Konferencji zakwalifikował 62 referaty podzielone na dziesięć grup tematycznych: Cold-formed sections and profiled sheeting, Steel-concrete composite structures, Buckling and effect of bracings, Dynamics, fatigue and seismic analyses, Bridges, Structural steel, metallurgy and behaviour in fire, Strength, stability and postbuckling behaviour, Joints and connections, Silos, tanks and vessels oraz Reliability, masts and towers.

Na zielonogórską konferencję przybyło łącznie 112 uczestników, w tym 32 z wielu krajów Europy, Azji i Afryki. Spośród uczestników zagranicznych najliczniej była reprezentowana Japonia (6 uczestników). Polskę reprezentowało łącznie 80 uczestników z niemal wszystkich uczelni technicznych kraju oraz przedstawiciele firm wykonawczych i projektowych.

Obrady konferencji toczyły się w sesjach równoległych, na których zostały wygłoszone niemal wszystkie (kilku autorów nie przybyło na konferencję z powodów losowych) referaty spośród 62 zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy.

Jak zwykle w przypadku konferencji, cenne dla uczestników były rozmowy kuluarowe i możliwość nawiązania bliższych kontaktów ze specjalistami z kraju i z zagranicy.

W książce konferencyjnej opublikowanej w renomowanym wydawnictwie naukowym CRC Press/Balkema Taylor & Francis Group znalazły się pełne referaty generalne oraz dwustronicowe, rozszerzone abstrakty 62 referatów plenarnych. Do książki zostało dołączone CD z pełną wersją wszystkich referatów.

Konferencji patronowały dwie organizacje o zasięgu europejskim: IABSE – International Association for Bridge and Structural Engineering oraz ECCS – European Convention for Constructional Steelwork, co wyraźnie podniosło rangę tego wydarzenia. Konferencji patronowali Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Dyrektor Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Konferencja została objęta także honorowymi patronatami Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusza Kuczyńskiego, Pana Wojewody Lubuskiego Włodzimierza Dajczaka, Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz Pana Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego.

Patronatów medialnych udzieliły konferencji czasopisma branżowe: Mosty, Nowoczesne Hale, Materiały Budowlane i Builder. Swoją ofertę przedstawiały firmy oferujące oprogramowanie DLUBAL i TEKLA. Specjalne stoisko i ekspozycję miał też sponsor Konferencji, firma ViaCon.

Konferencji towarzyszyła wystawa dorobku zakładów Georga Beuchelta zorganizowana przez Oddział Zielonogórski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Wytwórnia konstrukcji stalowych (Fabrik für Brückenbau und Eisenkonstruktionen Beuchelt) została założona w Zielonej Górze w 1876 roku i funkcjonowała z powodzeniem przez wiele lat. W zakładach tych powstało około 500 mostów stalowych, z mostem Grunwaldzkim we Wrocławiu i mostem Zielonym w Gdańsku. Uczestnicy konferencji podczas rejsu statkiem wycieczkowym, mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć trzy mosty na Odrze w rejonie Cigacic: stalowy most z 1925 zbudowany w zakładach Beuchelta, most zespolony w ciągu S3 z 1984 roku oraz aktualnie budowany nowy most na S3.

Po wycieczce technicznej do Cigacic, uczestnicy konferencji udali się do skansenu w Ochli gdzie zapoznali się z drewnianymi obiektami z rejonu Ziemi Lubuskiej i Dolnych Łużyc. Mieli niepowtarzalną okazję przyjrzeć się pracy kowala wykonującego technikami tradycyjnymi czynności formowania na gorąco (kucia i gięcia) elementów metalowych. Podczas spotkania w Ochli uczestnikom konferencji towarzyszył zespół ludowy potomków repatriantów z Bukowiny zakarpackiej.

Uroczysta kolacja odbyła się w drugi dzień konferencji. Została zorganizowana w zielonogórskiej Palmiarni, a poprzedził ją koncert Krzysztofa Kiliańskiego z zespołem. Standardy jazzowe i evergreeny wykonane w języku angielskim zostały bardzo ciepło przyjęte przez uczestników konferencji.

Uczestnicy konferencji bardzo pozytywnie oceniali konferencję, która była poważnym wyzwaniem dla komitetu organizacyjnego złożonego z pracowników Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kolejna XIV International Conference on Metal Structures (ICMS’2021) odbędzie się w 2021 roku, a organizatorem konferencji będzie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Galeria zdjęć do obejrzenia na stronie: www.icms2016.uz.zgora.pl

 

dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski
Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego

Zdjęcia wykonał Kazimierz Adamczewski

 

 

open