Home Inwestycje FINANSOWE WSPARCIE REWITALIZACJI
0

FINANSOWE WSPARCIE REWITALIZACJI

0
0

W cyklu artykułów zaprezentowane zostaną możliwości wspierania zadań z zakresu rewitalizacji w poszczególnych województwach. Zaczynamy od czterech regionów, które mieszczą się w grupie województw o największych środkach wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Obowiązujące w obecnej perspektywie finansowej 2014–2020 dyrektywy unijne wymagają od państw członkowskich podjęcia działań w zakresie terenów zdegradowanych lub zagrożonych degradacja, których celem jest przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych obszarom poprzemysłowym ze względu na rosnącą potrzebę ochrony gleb, powierzchni ziemi i wód.

CZYTAJ DALEJ >>

open