Home Komentarze PROF. DR HAB. INŻ. LEONARD RUNKIEWICZ – SŁODKO-gORZKI SMAK NAUKI
PROF. DR HAB. INŻ. LEONARD RUNKIEWICZ – SŁODKO-gORZKI SMAK NAUKI
0

PROF. DR HAB. INŻ. LEONARD RUNKIEWICZ – SŁODKO-gORZKI SMAK NAUKI

0
0

Konferencja Nauka, biznes, budownictwo to nie tylko spotkanie Rad Naukowej, Programowej oraz Recenzentów miesięcznika „Builder”. To także dialog pomiędzy światami nauki i biznesu, który jest tak ważny z punktu widzenia produkcji innowacyjnych i dobrych jakościowo technologii – mówi prof. dr hab. inż.. Leonard Runkiewicz – wykładowca Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej oraz Przewodniczący Rady Naukowej miesięcznika „Builder”.

Od tak dawna na łamach różnych wydarzeń i spotkań rozmawia się o powinności dobrej korelacji nauki i biznesu. W Polsce działa wiele centr badawczych, które z powodzeniem współpracują z firmami z branży budowlanej. Niestety, pomimo tej współpracy słyszy się bardzo często, że kooperacja nie jest na takim poziomie, na jakim powinna rzeczywiście być. Dlaczego tak się dzieje? Jednym z głównych powodów może być nieefektywność działań i źle postawione pytania. Temat ten został także poruszony podczas konferencji Nauka, biznes, budownictwo. Najważniejsza powinna być zmiana podejścia do badan naukowych, gdzie kluczowym elementem całego procesu będzie dobrze określony problem i wyznaczenie etapów jego realizacji, a nie szukanie instytucji, która go rozwiąże. Ta nieefektywność prowadzi do tego, że przy realizacji obiektów czy tworzeniu produktów nie wykorzystuje się ich całego potencjału. Należy jednak pamiętać, że problemy mogą wyniknąć na każdym etapie realizacji, począwszy od tworzenia projektu, a skończywszy na akceptacji przez inwestora, który czasem nie do końca potrafi ocenić końcowy etap realizacji.
Uważam jednak, że współpraca nauki z biznesem idzie w dobrym kierunku. Środowiska starają się wzajemnie uzupełniać, szczególnie jeśli chodzi o edukacje i przyszłość młodych ludzi. Organizacje budowlane mogą mieć wsparcie naukowe od uczelni i instytucji naukowo-badawczych. W praktyce oznacza to, że szkoły wyższe chcą kształcić inżynierów dla potrzeb firm zgodnie ze współczesnymi wymaganiami rynku. Natomiast biznes daje duże możliwości rozwoju, organizując konkursy i przyznając najlepszym studentom staże i praktyki. Studenci, dzięki korelacji nauki i biznesu, mogą wykorzystać i utrwalić wiedze zdobyta podczas zajęć z zakresu organizacji, planowania inwestycji, metod realizacji, rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych podczas pracy w firmach budowlanych. Ponadto biznes, oprócz ogłaszania swoich konkursów, czynnie bierze udział w promocji innych. Firmy coraz częściej finansują różne uczelniane projekty, które w przyszłości mogą znacznie pomóc studentom w zrobieniu pierwszych kroków w swojej karierze zawodowej.
Uczelnie i firmy oczekują i dają od siebie nawzajem. Współpraca światów nauki i biznesu przynosi dużą korzyść studentom, ponieważ_ maja oni możliwość odbycia praktyk w prestiżowych zakładach oraz zdobycia wiedzy. Obszarów działań w wymienionym zakresie jest wiele, a współpraca ta zaczyna poważnie się rozwijać i iść ku lepszemu.


Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz W latach 1963-1965 pracował w wykonawstwie i projektowaniu kolejno na stanowiskach kierownika budowy, głównego inżyniera i zastępcy dyrektora ds. technicznych. W tym czasie kierował także robotami z zakresu budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i komunalnego o konstrukcji mieszanej, żelbetowej monolitycznej oraz żelbetowej prefabrykowanej. Przez cały okres pracy w wykonawstwie i projektowaniu brał również udział w badaniach prowadzonych przez Politechnikę Warszawska w zakresie nieniszczących metod badan. W 1965 roku rozpoczął prace w Instytucie Techniki Budowlanej, gdzie nadal pracuje na stanowisku profesora. W 1996 roku objął stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. doktorskich i awansów naukowych w ITB, a od 2008 do 2011 roku był Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej ITB, a obecnie jest jej przewodniczącym. Dotychczas był głównym referentem ok. 150 prac oraz członkiem zespołu wykonawczego 80 prac naukowo-badawczych, 10 norm oraz 40 wytycznych lub instrukcji stosowania. Opublikował ponad 500 prac naukowych, w tym ponad 300 samodzielnych. Wygłosił ponad 150 referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych. Recenzował, konsultował i opiniował ok. 40 prac doktorskich, habilitacyjnych oraz na tytuł i stanowisko profesora.

open