Home Firmy BUDIMEX PRZEŁAMUJE FALĘ
BUDIMEX PRZEŁAMUJE FALĘ
0

BUDIMEX PRZEŁAMUJE FALĘ

0
0

Budimex kontynuuje dobrą passę, choć nie bez trudności, spowodowanych wstrzymaniem ogłaszania nowych przetargów przez GDDKiA. Firma odnotowała 10% wzrost sprzedaży rok do roku, co zawdzięcza przede wszystkim intensyfikacji prac na największych projektach drogowych, i osiągnęła wynik netto 250 mln zł. O 18% w stosunku do analogicznego okresu roku poprawiła też pozycję gotówkową netto, która wyniosła ponad 2 miliardy złotych.

Pomimo impasu w przetargach drogowych, wzmożone prace w innych segmentach działalności oraz zwiększenie skuteczności ofertowania pozwoliły Budimeksowi na podpisanie w okresie trzech kwartałów bieżącego roku kontraktów o wartości 4,1 miliarda złotych. Wyzwaniem dla Budimeksu będzie utrzymanie w kolejnych miesiącach poziomu portfela zamówień (8,7 mld zł na koniec września), w trzecim kwartale wykazał on tendencję spadkową.

KOMENTARZ
Dariusz Blocher
Prezes Zarządu BUDIMEX SA

Spodziewamy się wzrostu dynamiki sprzedaży. 
W najbliższej przyszłości i w roku 2017 będziemy koncentrować się na budowaniu rentownego portfela zamówień na kolejne lata. Po trwającym prawie rok przestoju w przetargach infrastrukturalnych, obserwujemy stopniowe wznowienie postępowań przez GDDKiA oraz rozpoczęcie procesów przetargowych na rynku kolejowym.
W przypadku PKP PLK złożyliśmy już pierwsze oferty cenowe. Ponadto jesteśmy prekwalifkowani w czternastu postępowaniach. Zainwestowaliśmy w sprzęt kolejowy i chcielibyśmy pozyskiwać na tym rynku kontrakty o wartości około miliarda złotych rocznie. Pomimo malejącego rynku w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku zwiększyliśmy stan zatrudnienia o ponad 300 osób. Planujemy dalszy wzrost etatyzacji w 2017 roku, pod warunkiem ożywienia rynku przetargów publicznych.
W przyszłym roku spodziewamy się wzrostu dynamiki sprzedaży. Na wielu kontraktach drogowych faza projektowania kończy się w 2016 roku i dlatego w 2017 spodziewamy się intensyfikacji prac.

Autostrada A4 odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny
Autostrada A4 odcinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Centralny
open