Home Raporty ROK 2017 – WYZWANIE DLA BRANŻY BUDOWLANEJ?
0

ROK 2017 – WYZWANIE DLA BRANŻY BUDOWLANEJ?

0
0

Spadki w branży budowlanej. Tak jednym stwierdzeniem można byłoby opisać finanse sektora. Aktualna sytuacja makroekonomiczna Polski nie wróży większych zmian w kolejnych miesiącach. Słabe nastroje inwestycyjne wśród prywatnych inwestorów oraz przesunięcia przetargowe nie napawają optymizmem. Co więcej, jeżeli zamówienia publiczne z nowej perspektywy budżetowej UE nadal pozostaną zamrożone, przyszły rok może okazać się czasem przetrwania dla branży budowlanej.

Według danych GUS tempo wzrostu gospodarczego Polski w II kw. 2016 r. nieznacznie przyspieszyło do poziomu 3,1% (446 349,2 mln zł) wobec 3,0% w I kw. br. Głównym stymulatorem PKB niezmiennie pozostał popyt krajowy, którego dynamika ukształtowała się na poziomie 2,4%. Poprzez popyt krajowy rozumiemy zarówno spożycie ogółem, jak i akumulację. Jednak to konsumpcja przyczyniła się do wzrostu gospodarczego w I poł. 2016 r. Mimo to należy podkreślić, iż dynamika wzrostu spożycia ogółem na poziomie 3,4% okazała się niższa niż zakładano we wcześniejszych prognozach. Biorąc pod uwagę dobrą sytuację finansową gospodarstw domowych, występującą na rynku deflację oraz pozytywne sygnały płynące z rynku pracy, spodziewano się zdecydowanie wyższego wzrostu. Tym bardziej, że na koniec września 2016 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,3%. Dla porównania w analogicznym miesiącu poprzedniego roku wyniosła ona 9,7%. Jest to zatem spadek o 1,4 pkt. proc.

CZYTAJ DALEJ >>

open