Home Raporty REMONTY I MODERNIZACJE
0

REMONTY I MODERNIZACJE

0
0

– coraz ważniejszym składnikiem budownictwa kubaturowego. Wraz z dojrzewaniem polskiego rynku budowlanego oraz stopniowym nasycaniem się gospodarki nowymi inwestycjami w najbliższych latach coraz większy wkład w polski sektor budowlany będą miały prace remontowe i modernizacyjne. Trend taki zaobserwować można już w budownictwie mieszkaniowym oraz, do pewnego stopnia, w budownictwie niemieszkaniowym.

Przeprowadzona na potrzeby raportu „Remonty i modernizacje budynków w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016–2021” synteza danych na temat produkcji budowlano-montażowej w podziale na typ robót pokazuje, że w ostatnich latach wyraźny wzrost znaczenia robót polegających na wznoszeniu nowych obiektów został odnotowany jedynie w przypadku budownictwa inżynieryjnego. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest realizacja licznych dużych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych. W przypadku budownictwa niemieszkaniowego był to wzrost nieznaczny, natomiast w przypadku budownictwa mieszkaniowego na znaczeniu wyraźnie zyskały prace remontowe polegające nie na budowie nowych mieszkań, lecz na utrzymaniu stanu technicznego istniejących budynków.

CZYTAJ DALEJ >>

open