Home Biznes i Ludzie JEDNOLITE KRYTERIA OCENY OFERT CZ.2
0

JEDNOLITE KRYTERIA OCENY OFERT CZ.2

0
0

Niniejsze opracowanie stanowi propozycję jednolitych kryteriów oceny ofert na roboty budowlane w kraju, opracowanych na podstawie zapisów unijnej dyrektywy 2014/24/UE. Przedstawionych 13 kryteriów pozwala na jednoznaczną ocenę każdej oferty i wybór oferty najkorzystniejszej zarówno z ekonomicznego, jak i z technicznego punktu widzenia.

Należy zauważyć, że podstawą prawną niniejszej propozycji jest prawo unijne, a nie polskie. Wynika to z faktu przekazania przedstawionych kryteriów oceny ofert do dyskusji na forum europejskim (i to już w 2015 roku). A historia tego dokumentu jest następująca: Prezydentem Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE) jest Polak – Włodzimierz Szymczak. Propozycja oceny ofert autorstwa prof. Janusza Rymszy pod nazwą „Europejskie kryteria oceny ofert na roboty budowlane” została przekazana przez Prezydenta Włodzimierza Szymczaka do ECCE pod koniec 2015 roku jako polskie stanowisko w sprawie istotnego dla europejskiej społeczności inżynierów budownictwa zagadnienia wymagającego przedyskutowania.

CZYTAJ DALEJ >>

open