Home Biznes i Ludzie PARTNER PRYWATNY JAKO BENEFICJENT ŚRODKÓW Z UE
0

PARTNER PRYWATNY JAKO BENEFICJENT ŚRODKÓW Z UE

0
0

Na gruncie obowiązującego od 1 stycznia 2014 roku rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013 [1] istnieje możliwość realizacji tzw. projektów hybrydowych, które zakładają unifikację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz pozwalają na otrzymanie bezzwrotnych środków z Unii Europejskiej.

Nowy okres programowania stwarza możliwość realizacji interesujących, zarówno z perspektywy interesów podmiotów publicznych, jak i partnerów prywatnych, kontraktów PPP. Co istotne, na gruncie przywołanych regulacji [1] beneficjentem wsparcia z Unii Europejskiej może być także partner prywatny.

CZYTAJ DALEJ >>

open