Home Architecture Design DOBRE CZY MAŁE?
DOBRE CZY MAŁE?
0

DOBRE CZY MAŁE?

0
0

W świecie cywilizowanym mieszkanie powinno zaspokajać jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest jakość życia. Zdaniem deweloperów obecnie minimalna wielkość mieszkań wynikająca z przepisów techniczno-budowlanych to 28 m2.

Problem zbyt małej liczby mieszkań w stosunku do potrzeb rozwiniętego społeczeństwa jest w Polsce wciąż aktualny. Po 1989 roku kolejne ekipy rządowe podejmowały próby sformułowania programu poprawiającego ten niekorzystny stan. Ostatnio opracowywany jest program „Mieszkanie +”.
Miernikiem stosowanym w międzynarodowych porównaniach, ilustrującym, jak zaspokajane są potrzeby mieszkaniowe w danym kraju, jest liczba mieszkań na tysiąc mieszkańców. Według Rocznika Statystycznego 2015 w Polsce ta liczba wynosi 367. Jest to lepsza sytuacja mieszkaniowa niż przed 35 laty, gdy w Polsce dysponowano tylko ok. 260 mieszkaniami na tysiąc mieszkańców. Natomiast już w latach 80. w wielu rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, takich jak np. Dania, Szwecja, RFN, Szwajcaria, Francja, Austria było ponad 400 mieszkań na tysiąc mieszkańców, co uznawano za minimum zaspokajania potrzeb.  

CZYTAJ DALEJ >>

open