Home Builder 4Young Engineers BRAMA POZNANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA W SYMBIOZIE CZ. 1
BRAMA POZNANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA W SYMBIOZIE CZ. 1
0

BRAMA POZNANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA W SYMBIOZIE CZ. 1

0
0

Budynek Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego ICHOT „Brama Poznania” to jedna z najbardziej awangardowych realizacji ostatnich lat. Wielokrotnie nagradzana, wywołująca żywiołowe dyskusje minimalistyczna fuzja architektury i konstrukcji. 

Popularność, jaką cieszy się „Brama Poznania” (w pierwszym roku działalności odwiedziło ją ponad 110 tys. osób), oraz liczne nagrody i nominacje pokazują, że tego rodzaju obiekty mogą pełnić także rolę „żywych galerii” architektury i konstrukcji. Zapewne niemała w tym zasługa niezwykłej formy tego budynku, która zaciekawia, intryguje i skłania do zadawania pytań: „jak to jest zrobione”?

Symptomatyczne jest niemal systemowe pomijanie roli konstruktorów jako aktywnych współtwórców w projektowaniu tego rodzaju obiektów i sprowadzanie ich (nas) do roli „konsultantów  branżowych” czy „podwykonawców biura architektonicznego”. Przy okazji rozmaitych nagród czy publikacji do wiadomości, a więc i do świadomości publicznej, trafia zwykle tylko informacja o architekcie jako twórcy budynku lub budowli. Na szczęście także i na tym polu ICHOT „Brama Poznania” jawi się jako pozytywy wyjątek. W cyklu dwóch artykułów autor wykaże, jak ważna dla finalnego efektu oraz jak fascynująca może być praca konstruktora, szczególnie gdy odbywa się w ramach partnerskiego i wzajemnie inspirującego się zespołu architektów i inżynierów.

CZYTAJ CAŁOŚĆ>>

open