Home Builder 4Young Engineers DR HAB. INŻ. ROMAN MARCINKOWSKI, PROF. PW
DR HAB. INŻ. ROMAN MARCINKOWSKI, PROF. PW
0

DR HAB. INŻ. ROMAN MARCINKOWSKI, PROF. PW

0
0

Badania naukowe dla budownictwa realizowane są w na wielu wydziałach Politechniki Warszawskiej. Jednym z nich jest mój Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, funkcjonujący w Filii PW w Płocku.

Wydział ten jest jednostką naukowo interdyscyplinarną. Wśród zainteresowań naukowych kadry Wydziału wyróżnić bowiem możemy zagadnienia z zakresu: budownictwa, inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska, fizyki budowli, systemów energetycznych, systemów mechanicznych, materiałów petrochemicznych, procesów rafineryjnych i petrochemicznych, i inne. Jednostka ma strukturę instytutową, posiada uprawnienia do doktoryzacji w dyscyplinach Budownictwo oraz Budowa i eksploatacja maszyn, prowadzi studia na czterech kierunkach: Budownictwo, Inżynieria środowiska, Technologia chemiczna oraz Mechanika i budowa maszyn. W ocenie instytucjonalnej PKA obszarów działalności Wydziału kierunki te spełniają w pełni standardy uczelni akademickich, a w rankingach miesięcznika „Perspektywy” są w czołówce kierunków kształcenia w Polsce (Technologia chemiczna – 3. miejsce, Budownictwo – 4. miejsce, Mechanika i budowa Maszyn – 7. miejsce). Aktualnie na Wydziale studiuje około 2 tys. studentów.
W 50-letniej działalności płockiej Filii Politechniki Warszawskiej Budownictwo jest obecne od zawsze. Instytut Budownictwa profiluje dwa kierunki studiów: Budownictwo i Inżynieria środowiska. Liczne grono młodych asystentów i adiunktów pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej prowadzi w nowocześnie wyposażonym Laboratorium Innowacyjnych Technologii i Materiałów badania dotyczące betonów z kruszyw recyklingowych, cementów glinowych, mieszanek mineralno-bitumicznych, betonów i zapraw budowlanych modyfikowanych różnymi dodatkami. Rozwijane są też badania w obszarze mechaniki konstrukcji i inżynierii przedsięwzięć budowlanych (dawniej TOB). Instytut Budownictwa jest inicjatorem i bezpośrednim organizatorem cyklicznych konferencji, takich jak: Forum Budowlane, Międzynarodowe Seminarium AQUA, konferencji Młodzi dla Techniki. Wydział współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, firmami działającymi w Płocku i na Mazowszu, stanowiąc komponent naukowy w działalności gospodarczej różnych podmiotów regionu.

Dr hab. inż. Roman Marcinkowski, Prof. PW
Członek Zespołu Recenzentów miesięcznika „Builder”, Przewodniczący Kapituły Nagrody PZITB im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego, Zastępca Przewodniczącego Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN, Kierownik Zakładu Konstrukcji i Technologii Budowlanych, Przewodniczący Rady Programowej płockiego Forum Budowlanego i konferencji Młodzi dla Techniki, Pełnomocnik Rektora PW w płockiej Filii PW.

open