Home Builder 4Young Engineers BELKI ZESPOLONE DREWNIANO-SZKLANE
BELKI ZESPOLONE DREWNIANO-SZKLANE
0

BELKI ZESPOLONE DREWNIANO-SZKLANE

0
0

W świetle przeprowadzonych dotychczas badań pomysł łączenia szkła z drewnem przy pomocy różnego rodzaju klejów konstrukcyjnych wydaje się optymalną metodą kształtowania bezpiecznych, a zarazem efektownych elementów nośnych.

Od około dwóch dekad obserwowany jest coraz większy wzrost zainteresowania szkłem jako konstrukcyjnym materiałem (nośnym). Jest to tendencja o tyle zrozumiała, że dla użytkowników oraz architektów przezroczyste elementy nośne nadają obiektom budowlanym lekkości i efektownego wyglądu. W związku z rosnącą popularnością w literaturze można znaleźć coraz więcej badań wszelkiego rodzaju konstrukcyjnych elementów szklanych, najczęściej w zespoleniu z innymi materiałami. Jednym z typów takich elementów są dwuteowe belki zespolone drewniano- szklane (rys. 1.). Pozwalają one wykorzystać najsilniejsze cechy obu materiałów. W przypadku szkła jest to sztywność i duża wytrzymałość na ściskanie, natomiast w przypadku drewna duża ciągliwość, zdolność do uplastycznienia i łatwość obróbki. Połączenie tych dwóch materiałów odbywa się przez warstwę klejową. Głównym problemem pojawiającym się podczas doboru kleju zespalającego jest jego wymagana sztywność, która ze względu na różny charakter obciążeń jest diametralnie różna. Dla obciążeń statycznych najlepsze są kleje o dużej sztywności zapewniające pełne zespolenie, a dla obciążeń dynamicznych (wielokrotnie zmiennych lub sejsmicznych) kleje o małej sztywności zabezpieczające szkło przed zniszczeniem.

CZYTAJ DALEJ >>

open