Home PATRONATY „ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W BUDOWNICTWIE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI BIM”
„ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W BUDOWNICTWIE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI BIM”
0

„ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W BUDOWNICTWIE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI BIM”

0
0

W dniu 21.03.2017r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odbyła się prezentacja prac nominowanych do nagrody w konkursie „ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W BUDOWNICTWIE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI BIM”.

informacje01Nominowane prace zostały wybrane spośród studenckich prac projektowych, wykonanych w ramach przedmiotu „Zarządzanie w budownictwie”, który prowadzony jest na II semestrze II stopnia studiów na kierunku Budownictwo. Projekty składają się zgodnie z intencją BIM z  następujących części: 2D BIM  – projekt 2D zawiera charakterystykę i opis techniczny obiektów, 3D BIM – nie wykonywany, 4D BIM – kalkulacja kosztów z wykorzystaniem programu do kosztorysowania, przedmiar i kosztorys, 5D BIM – dobór metody organizacji pracy, określenie czasu wykonania prac, harmonogramu, 6D BIM – opis ryzyk oraz analiza ryzyka realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Analiza ryzyka zawiera: ustalenie występujących ryzyk oraz nadanie im wartości, sporządzenie zestawienia tabeli ryzyk, sporządzenie wykresów ryzyk kosztu i czasu trwania, analizę kosztu i czasu, przepływ pieniężny, nadanie czasom i kosztom wartości probabilistycznych, sporządzenie wykresu Gantta zawierającego ryzyka i wartości probabilistyczne, symulacje zadań dla czasu trwania, daty zakończenia i kosztu przy różnych prawdopodobieństwach. Tego typu prace projektowe są na WBiA wykonywane od 4 lat, dzięki czemu Politechnikę Lubelską opuściło już ponad 500 studentów znających technologię BIM.

Do nagrody zostały nominowane następujące zespoły: Piotr Wójcik i Marek Molenda (specjalność Drogi i mosty), Ewelina Kaźmierak i Paweł Klamczyński (Konstrukcje budowlane i inżynierskie), Anna Alberska i Iwona Czarnota (Remonty i konserwacja zabytków) oraz Mateusz Czarnecki i Arkadiusz Szlachta (Technologia i Organizacja Budownictwa). Prace zostały przygotowane pod kierunkiem dr hab. inż. Magdaleny Rogalskiej. Komisja konkursowa w składzie: Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL, Przewodniczący PZITB oddział Lublin Wiktor Dziubiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki PZITB oddział Lublin dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL oraz studentka Agata Płoszaj, przyznała I miejsce studentkom Annie Alberskiej i Iwonie Czarnocie. Panie zaprezentowały swoją pracę na przykładzie remontu obiektu zabytkowego. Wszyscy nominowani do nagrody otrzymali książki „BIM Innowacyjna technologia w budownictwie” autorstwa Andrzeja Tomany, ufundowane przez czasopismo Builder a zespół, który wygrał konkurs otrzymał również od firmy INTERSOFT licencje na oprogramowanie ARCADIASOFT.

Konkurs został po raz pierwszy zorganizowany przez Komisji Nauki PZITB oddział Lublin wraz ze studentami Koła naukowego AEDIFICATIO WBiA ze szczególnym zaangażowaniem studenta III roku kierunku Budownictwo Michała Budki. Organizatorzy planują kontynuację konkursu w następnych latach.

Ewa Błazik-Borowa

open