Home News SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI INFRABIM 2018
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI INFRABIM 2018
0

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI INFRABIM 2018

0
0

W dniach 15-16 listopada 2018 roku w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja infraBIM czyli BIM w Infrastrukturze Transportowej. Zorganizowana ona została przez fundację Europejskie Centrum Cyfryzacji BIM (EccBIM) ze wsparciem zespołu infraTEAM.

Honorowym patronatem konferencję objęli: Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Żuchowski – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu Polskie Koleje Państwowe S.A. Oprócz tego patronatu udzieliły jednostki naukowe jak AGH, Politechnika Krakowska i Śląska, Komitet Inżynierii Lądowej PAN oraz liczne organizacje i stowarzyszenia inżynierskie, jak Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Mostowców RP, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa.

W obradach uczestniczyło prawie 220 osób reprezentujących administrację drogową i kolejową, środowisko akademickie, projektantów, geodetów, przedsiębiorstwa wykonawcze oraz dostawców rozwiązań IT. Najwięcej było uczestników z Polski, ale wśród nich byli również przedstawiciele Węgier, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Rosji. Obecne były również studenckie koła naukowe z Politechnik Gdańskiej, Krakowskiej, Rzeszowskiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej. Nad zawartością merytoryczną konferencji czuwał Komitet Programowy, w skład którego wchodzili przedstawiciele krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz innych krajów jak Wielka Brytania i Syria. Komitet zakwalifikował do wygłoszenia 15 referatów dotyczących technologii BIM i jej wykorzystania do planowania, projektowania, budowy i zarządzania obiektami infrastruktury transportowej. Oprócz tego, w drugim dniu przeprowadzone zostały praktyczne warsztaty, w których zrealizowano sześć dodatkowych tematów przy znacznie bardziej szczegółowym podejściu.
Konferencję otworzył Prezes fundacji EccBIM Dariusz Kasznia – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz prof. Marek Salamak – Przewodniczący Komitetu Programowego. W wystąpieniu powitalnym głos zabierali kolejno: Szymon Piechowiak z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Stańczak z Centrali GDDKiA, prof. Jaroslav Navratil z Politechniki w Ostrawie oraz prof. Koris Kalman z Politechniki w Budapeszcie. Referaty wygłaszane były na czterech sesjach tematycznych, nazwanych kolejno: Problemowa, BIM dla zamawiających, BIM w projektowaniu oraz BIM na budowie. Frekwencja wśród autorów dopisała, dzięki czemu zaprezentowano wszystkie odczyty.
W sesji Problemowej, odbywającej się pod przewodnictwem prof. Jaroslava Navratila, wygłoszone zostały cztery referaty generalne. Tomasz Stańczak z GDDKiA przedstawił cele drożenia metodologii BIM w GDDKiA, natomiast Magdalena Karolak z GDDKiA w Krakowie omówiła stan realizacji pierwszego pilotażowego projektu BIM w GDDKiA, którym jest budowa obwodnicy Zatoru w ciągu drogi krajowej nr 28. Dariusz Kasznia przybliżył słuchaczom cele działania fundacji EccBIM polegające głównie na wsparciu filozofii BIM. Na koniec prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej omówił możliwości wykorzystania technologii BIM w utrzymaniu obiektów mostowych.
Obrady drugiej sesji dotyczyły korzyści i zagrożeń jakie mogą towarzyszyć zamawiającym przy wdrażaniu metodologii BIM. Kolejno występowali: Piotr Dudek (Stowarzyszenie Techników Polskich w UK) – BIM w kolejnictwie na podstawie przykładów z UK, Rafał Domański (Kancelaria Domański & Brzozowska) – prawo zamówień publicznych a BIM, Agata Ciołkosz-Styk (Grupa HELLER) – Information Asset Management a BIM oraz Paweł Wierzowiecki (Graph’it) – geoskaning i modele BIM.

Po przerwie na lunch odbyła się trzecia sesja, która była skierowana do projektantów wykorzystujących w swojej pracy narzędzia BIM. Kolejno występowali: Waldemar Kubisz (Leica Geosystems) – rozwiązania skaningu laserowego 3D, Tomasz Płaszczyk (Politechnika Śląska) – omówienie otwartego formatu wymiany danych IFC, Jakub Stanasiuk (AEC Design) – przedstawienie narzędzi BIM dla infrastruktury. Na koniec wystąpiła trójka referujących z Wielkiej Brytanii: Maciej Kindler, Ireneusz Kisielewicz i Peter Dorrell (Skanska Costain Strabag Joint Venture), którzy zaprezentowali brytyjski projekt High Speed 2 realizowany kompleksowo z wykorzystaniem technologii BIM.
Sesja czwarta poświęcona była wykorzystaniu metodologii BIM na budowie. Sebastian Motyl z PNUiK Kraków pokazał możliwości zarządzania infrastrukturą kolejową przy wykorzystaniu modeli 3D. Mateusz Turecki z Budimexu zaprezentował ogromne przedsięzięcie polegające na wykorzystaniu modeli BIM i skaningu 3D przy rozbudowie obiektu unieszkodliwiania odpadów w KGHM. Ostatni referat dotyczył narzędzia Arkance Kontinuum, czyli wspólnej platformy programowej do prowadzenia projektów BIM. Wygłosili go Łukasz Tonecki i Arkadiusz Leśko z Arkance System Poland.
Dyskusję generalną i całą konferencję podsumował Dariusz Kasznia i Marek Salamak. Podkreślono wagę samej tematyki spotkania i jej wielorakie innowacyjne aspekty. Zwrócono uwagę na duże zainteresowanie nowymi narzędziami nie tylko wśród przedstawicieli branży budowlanej, ale również administracji rządowej, o czym świadczą udzielone honorowe patronaty, intersujące dyskusje oraz obecność przedstawicieli najważniejszych instytucji i właścicieli infrastruktury.
Organizatorzy składają podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację konferencji oraz firm, które zdecydowały się na udział merytoryczny, a w szczególności PORR, Leica Geosystems, Arkance System Poland, IMB Podbeskidzie, Geotronics, Grupa HELLER, PERI, CADsoft, AEC Design, Autostrada II.
Szczegółowe informacje na temat konferencji infraBIM oraz przyszłych planowanych spotkań znaleźć można na stronie internetowej www.infrabim.info. Są tam również zamieszczone referaty w postaci elektronicznej.

prof. nzw. dr hab. inż. Marek Salamak
Politechnika Śląska

open