Home Builder Awards ANNA ŚPIEWAK – 25 LAT NA SZCZYCIE
ANNA ŚPIEWAK – 25 LAT NA SZCZYCIE
0

ANNA ŚPIEWAK – 25 LAT NA SZCZYCIE

0
0

Anna Śpiewak, Prezes Zarządu Austrotherm z blisko 25-letnim stażem w branży. Niektórzy podkreślają, że nie jest zwykłym menedżerem. Świadczy o tym silna jak nigdy pozycja firmy, trzecia dekada na rynku materiałów termoizolacyjnych, uznanie szefów globalnego koncernu, szacunek i sympatia wśród załogi i klientów. 

Z Austrothermem związana od samego początku. Po skończeniu studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 1983 roku rozpoczęła pracę w Zakładach Chemicznych Oświęcim. W 1993 roku pojawił się pomysł, aby utworzyć firmę z udziałem kapitału zagranicznego, która produkowałaby styropian. Kierunkowe wykształcenie w dziedzinie finansów oraz zdobyte doświadczenie zawodowe odpowiadało potrzebom nowo tworzonego przedsiębiorstwa. W jego zarządzie była odpowiedzialna za sprawy finansowo-księgowe, kadrowe oraz zbudowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej. W 2005 roku stanęła na czele zarządu jako jedyna kobieta w całym koncernie, liczącym 90 spółek. Zjawisko niecodzienne, bo stanowiska tego typu od lat obsadzane były przez mężczyzn. Jednak w tym przypadku istotną rolę odegrały doświadczenie, doskonałe kompetencje oraz kreatywność.

Urodzona, by zarządzać
Funkcję przywódcy wypełnia z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem, bo jak podkreśla, uczciwa praca, zarządzanie, tworzenie zgranych zespołów ludzi jest jej życiową pasją. Często porównuje uczciwe prowadzenie biznesu do walki uczciwego sportowca, który zdobywa medal, nie stosując dopingu. Sama ma sportową duszę z racji uprawianej w przeszłości gimnastyki artystycznej. Uważa, że warto podążać prostą drogą, którą wyznaczają wyznawane zasady, nie szukając przy tym ułatwień. Podkreśla, że zarówno ona, jak i jej współpracownicy kierują się uczciwością i są konsekwentni w swoich działaniach. Zawsze na pierwszym miejscu stawiała i stawia takie wartości, jak rzetelność, uczciwość i dobre relacje z ludźmi. Uważa, że sukces i wizerunek firmy buduje cała załoga i to ona stanowi największą siłę i wartość przedsiębiorstwa. Podkreśla również, że niezwykle ważne jest dla niej budowanie dobrej atmosfery i zdrowych relacji między ludźmi. Określa zasady, kieruje się nimi i wymaga, aby otoczenie także tych zasad przestrzegało. Jedną z nich jest bonis nocet qui malis parcit – „kto złym pobłaża, dobrym szkodzi”. Akceptowanie tej zasady także przez współpracowników rodzi nie tylko wzajemny szacunek, ale znacznie ułatwia zarządzanie i osiąganie wyznaczonych celów. Pozyskanie dobrych pracowników to początek drogi, a utrzymanie ich to właściwa droga do sukcesu. Wielu ludzi pracuje w firmie od początku jej istnienia. Także pracownicy zatrudnieni później, w miarę rozrastania się przedsiębiorstwa, z dużym zaangażowaniem budują jego potencjał. Zaufanie, jakim ich obdarza, pozwala na dzielenie się odpowiedzialnością z podwładnymi, a to jest istotnym czynnikiem decydującym o wzroście i rozwoju firmy. Na przekonaniu, że największym kapitałem rozwoju firmy jest zadowolony pracownik oraz usatysfakcjonowany klient, opiera swoją strategię zarządzania.

Komfort i bezpieczeństwo
Jako Prezes firmy zwraca uwagę na poczucie komfortu i bezpieczeństwa wśród użytkowników marki Austrotherm. Dbałość tę wyraża poprzez dostarczanie styropianów najwyższej jakości, produkowanych wyłącznie na bazie czystego surowca, bez odpadów z rynku wtórnego. Jednym z przejawów tych działań jest wieloletni, aktywny i rzetelny przekaz na temat korelacji pomiędzy gęstością styropianu a jego izolacyjnością i poddawanie jakości produktu dobrowolnej weryfikacji. Innym przejawem tej konsekwentnej polityki było niewprowadzenie na rynek wyrobów styropianopodobnych, niespełniających zarówno parametrów izolacyjnych, jak i wytrzymałościowych wymaganych w budownictwie. Niestety taki kierunek przyjęło wiele firm, ponieważ jest to dużo łatwiejsza droga do osiągania zysków. Prezes Anna Śpiewak zauważyła, że powszechny brak czasu na pogłębianie wiedzy i szukanie oszczędności w tanich, często oszukanych materiałach budowlanych pozbawi tak postępujących inwestorów spodziewanych korzyści. Dlatego działając w zarządzie PSPS, włożyła wiele wysiłku w odwrócenie negatywnych trendów, jakim poddawała się także branża styropianowa. Uważa, że aby pouczać innych, samemu trzeba „świecić przykładem”. Dzięki takiemu stanowisku wielu konkurentów zaakceptowało nowy kierunek, zatrzymując tym samym negatywne trendy w pogarszaniu jakości styropianu. Tu także zadziałała zasada, żeby przestać pobłażać złym praktykom, gdyż doprowadzi to do wyeliminowania z rynku uczciwych producentów i pozbawi odbiorców dobrych produktów. Jako firma odpowiedzialna społecznie Austrotherm dostarcza swoim odbiorcom produkty, które kompleksowo spełniają wszystkie właściwości przewidziane dla materiału termoizolacyjnego.

Jakość i odpowiedzialność
Prezes Anna Śpiewak zawsze podkreśla, że działając na rynku, należy mieć świadomość, że istnieją minima, poniżej których nie da się stworzyć produktów o odpowiednich parametrach. Styropian składa się z tylko z jednego składnika, jakim jest polistyren do spieniania, w skrócie zwany też styropianem do spieniania. Właściwości przetworzonego, czyli spienionego styropianu, zależą przede wszystkim od ciężaru zasypowego określonego rodzaju polistyrenu. Niestety niejednorodność surowców nawet od tych samych dostawców rodzi problemy z uzyskaniem założonych i oczekiwanych parametrów. A częsta pokusa, aby ograniczyć koszty produkcji, skłania producentów właśnie do „oszczędzania” na surowcu, tym najbardziej kosztochłonnym składniku styropianu. Stąd tak wiele sygnałów płynących z rynku o jego złej jakości. Dlatego dbając o swoich odbiorców, Austrotherm zawsze stara się dostarczać styropiany o przeważnie dużo wyższej gęstości w stosunku do konkurencji. Tylko wówczas można mieć pewność, że styropian ma właściwy poziom wszystkich parametrów i rzeczywiście jest najwyższej jakości w danej kategorii. To sprawia, że firma cieszy się ciągłym wzrostem zapotrzebowania na swoje produkty. Dzieje się tak również z racji tego, że polski konsument to coraz częściej bardzo dobrze wyedukowany i świadomy klient. Taki odbiorca nie kieruje się przy wyborze materiałów budowlanych tylko i wyłącznie ceną, jak jeszcze kilka lat temu. On wie, że to jakość styropianu, mimo że go nie widać, jest sercem i sensem termomodernizacji. Styropian to produkt inwestycyjny, który powinien służyć użytkownikom przez wiele lat i przynosić wymierne korzyści w postaci niższych rachunków za ogrzewanie, dlatego tak ważna jest jego trwałość i jakość. Prezes Anna Śpiewak uważa, że w życiu nie jest ważny sam sukces, ale droga, jaką pokonujemy, by osiągnąć cel. Wybranie takiej, która kieruje się dobrem człowieka, daje nie tylko siłę, ale także życiowy spokój i harmonię. Dlatego, jako firma odpowiedzialna społecznie, Austrotherm kieruje się przede wszystkim dobrem klienta, a nie jak to ma miejsce w przypadku wielu przedsiębiorców – maksymalizacją zysku. Wierzymy, że obrana przez nas droga jest jedyną, która prowadzi do sukcesu.

open