Home News PSPS ZA WPROWADZENIEM PARAMETRYZACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH
PSPS ZA WPROWADZENIEM PARAMETRYZACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH
0

PSPS ZA WPROWADZENIEM PARAMETRYZACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH

0
0

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) włączyło się w zainicjowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa środowiskową debatę na temat parametryzacji wyrobów budowlanych.

W ocenie PSPS wprowadzenie do przepisów techniczno-budowlanych wymagań dotyczących właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w szerszym niż obecnie zakresie może być jedną z metod poprawy jakości wyrobów dostępnych na rynku oraz ułatwiać konsumentom wybór odpowiednich produktów.

Potrzebę parametryzacji wyrobów budowlanych poddał niedawno branżowej dyskusji podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski – na konferencji „Wyroby budowlane pod kontrolą 2” zorganizowanej w Warszawie 6 kwietnia br. przez portal Muratorplus.pl.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  znakomicie rozumie potrzeby konsumentów wyrobów budowlanych – ocenił prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu Kamil Kiejna. – W polskim prawodawstwie brakuje dziś regulacji szczegółowych, które dawałyby nabywcom miarodajną informację, jak odpowiednio dobierać wyroby budowlane zależnie od ich przeznaczenia. Obecnie nie sposób zweryfikować, czy deklarowane poziomy parametrów, decydujące o przydatności wyrobu do określonych zastosowań, rzeczywiście są do tych zastosowań przydatne. Producent deklaruje zgodność wyrobów z normami europejskimi, w których zastosowanie wyrobów opisane jest ogólnikowo. Konsument może być zdezorientowany – stwierdził szef PSPS.

PSPS stoi na stanowisku, że brak krajowych przepisów określających wymagane parametry techniczne wyrobów budowlanych przyczynił się do obniżenia jakości produktów stosowanych w polskim budownictwie. – Obecnie, w odróżnieniu od okresu przed rokiem 2004, gdy obowiązywały Polskie Normy, o ofercie rynkowej decyduje w dużej mierze wyłącznie popyt wynikający z ceny produktu. Oznacza to, że najtańsze wyroby budowlane o najniższej jakości częściej niż dawniej znajdują odbiorców. Pamiętajmy poza tym, że bezpieczeństwo użytkowania wyrobu zależy nie tylko od zgodności z deklaracją, ale także od przydatności wyrobu do określonego zastosowania w inwestycji budowlanej. Nabywcy często nie zdają sobie z tego sprawy – podkreślił prezes Kiejna.

Prezes PSPS przypomniał, iż akcje informacyjne dla konsumentów to jedno z podstawowych działań prowadzonej przez niego organizacji: – Uczymy, na co zwracać uwagę, kupując styropian, oraz przestrzegamy, że najtańsze i najsłabsze materiały termoizolacyjne mogą nie zapewniać skutecznego ocieplenia, a w konsekwencji zakładanych oszczędności w kosztach ogrzewania. Edukacja rynku to jednak zadanie na lata. Wzmocnienie naszych starań formalnymi wymogami w zakresie minimalnych parametrów wyrobów do izolacji cieplnej do poszczególnych zastosowań w budownictwie z pewnością przyspieszyłoby ten proces. Nasze stowarzyszenie, z poparciem  resortu infrastruktury i budownictwa, rozpoczęło już takie prace nad minimami aplikacyjnymi dla styropianu. Doceniamy, że Ministerstwo przychylnie odnosi się to tego typu inicjatyw branżowych – powiedział prezes Kiejna. Zadeklarował również, że Stowarzyszenie popierać będzie wszelkie działania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na rzecz opracowania, ustanowienia i wprowadzenia do polskich przepisów budowlanych regulacji, które określałyby obligatoryjne minimalne poziomy parametrów technicznych do podstawowych zastosowań wyrobów do izolacji budynków.


Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, powołane w 2009 roku, zrzesza wiodących na polskim rynku producentów izolacyjnych płyt styropianowych stosowanych w budownictwie. Organizacja współtworzy normy techniczne i przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu do termoizolacji w budownictwie. Stowarzyszenie współdziała z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej, instytucjami naukowo-technicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju produktów styropianowych oraz ich zastosowań. PSPS podejmuje liczne działania na rzecz jakości styropianu dla budownictwa na polskim rynku, wspiera i upowszechnia zasady uczciwej konkurencji oraz dobre standardy na rynku budowlanym. Dalsze informacje: producencistyropianu.pl.

open