Home News ZIELONE BUDYNKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
ZIELONE BUDYNKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
0

ZIELONE BUDYNKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

0
0

20 kwietnia 2017 r. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie podczas konferencji PLGBC Zielone budynki w przestrzeni publicznej szereg ekspertów dyskutował na temat roli zabudowy w procesie kształtowania zrównoważonych miast. Była to kolejna edycja konferencji Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego | Polish Green Building Council (PLGBC) w ramach Światowego Dnia Ziemi.

W tym roku wydarzenie współorganizowało Miasto Szczecin. Głównym sponsorem konferencji była firma Knauf Insulation, która zapewniła uczestnikom wiele zdrowych i zrównoważonych upominków.

Przed konferencją miało miejsce szkolenie Sustainable building assessments – 10 wtajemniczeń budynku zrównoważonego, które poprowadziła Ewa Kosmala (PLGBC, Knauf Insulation, STAE). Poza pracą warsztatową oraz dyskusją na temat innowacyjnych rozwiązań uczestnicy mogli zapoznać się z rolą zrównoważonego budownictwa we współczesnym świecie. Poznali szereg możliwości oraz rozwiązań, jakie dają budynki zrównoważone. Mogli poznać oraz porównać różne systemy certyfikacji wielokryterialnej, mieli także okazję wykazać się wiedzą w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

Część konferencyjną otworzyli oficjalnie Rafał Schurma, Prezydent PLGBC, oraz Michał Przepiera, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin. Po powitaniu gości nastąpiła prezentacja najnowszego raportu PLGBC: Certyfikacja zielonych budynków w liczbach. Raport 2017. Alicja Kuczera, CEO PLGBC, przedstawiła szereg informacji o pozycji Polski na arenie międzynarodowej w odniesieniu do certyfikacji budynków. Udowodniła też, że Polska jest liderem certyfikacji budynków w regionie CEE.

PLGBC za każdym razem stara się podnosić wyżej poprzeczkę w odniesieniu do bieżącej tematyki i nowinek w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Tym razem współorganizatorem wydarzenia było miasto Szczecin, konferencja cieszyła się dobrą frekwencją, nie zabrakło również prezydenta Szczecina i przedstawicieli władz samorządowych. Nagrodzona nagrodą Miesa van der Rohe Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie doskonale wpisuje się w ideę promocji zrównoważonego budownictwa poprzez wysokiej jakości architekturę. Wśród tematów znalazły się zrównoważone budynki publiczne i kształtowanie tkanki miejskiej – mówi Rafał Schurma.

Podczas konferencji miały miejsce dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich, Projektowanie nowoczesnych zielonych budynków jako obiektów kreujących nową jakość życia i przestrzeni wokół nas, poprzedzony był case study Horizone Studio, które prezentowało dwa nowatorskie projekty kształtujące tkankę miejską. Poruszono temat finansowania zielonych inwestycji przez deweloperów i samorządy, zwrócono uwagę na cykl życia budynku. Z uwagi na kwestie rozwoju miast poruszono również temat osób starszych i ich funkcjonowanie w zrównoważonych budynkach.

Z kolei panel Zdrowa architektura poszukiwał odpowiedzi na pytanie „Jak dobrze projektować?” Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji o dobrych praktykach w dziedzinie projektowania oraz finansowania inwestycji. Marta Siczek (Interface) przedstawiła ważną rolę, jaką biofilia odgrywa w kreowaniu przestrzeni.

Poza panelami dyskusyjnymi licznie przybyli uczestnicy wysłuchali wykładu Ewy Kosmali pt. Sustainable Construction Products: wyróżnij się albo zgiń. Był on prawdziwą dawką energii płynącą ze sceny połączonej ze szczegółowymi danymi na temat roli materiałów wykorzystywanych w budownictwie.

Psychologia konsumpcji potwierdza, że taki ogrom możliwości wyboru, jaki mamy obecnie na rynku,  prowadzi do obłędu. Dr Carol Moog w jednej ze swoich prac stwierdza, że „zbyt wiele możliwości, z których każdą da się natychmiast zrealizować i wykorzystać, sprawia, że dzieci i dorośli pozostają infantylni. Wycofujemy się przed nadmiarem bodźców”. Tym trudniej znaleźć dobry prawdziwy wyróżnik, szczególnie w budownictwie. Zatem czy naprawdę na rynku budowlanym pozostaje nam walka ceną, czy jednak istnieje światełko w tunelu, które mogłoby stać się wyróżnikiem? PLGBC poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak znaleźć dobry inżynierski wyróżnik w budownictwie i czy właśnie zielone budownictwo stanowi taki  wyróżnik. Osobną sprawą jest znalezienie dobrego zielonego wyróżnika dla wyrobów budowlanych. Można skorzystać z międzynarodowych, uznanych wielokryterialnych systemów oceny środowiskowej budynków jak LEED, BREEAM, HQE czy DGNB jako przewodnika po świecie zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Warto też zajrzeć do nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego CPR, które wprowadza zrównoważone spojrzenie na wyroby budowlane. W tych przewodnikach pojawia się EPD, czyli deklaracja środowiskowa produktu, oparta o normę EN 15804. To właśnie EPD mówi inwestorom czy projektantom o wartościach wpływu środowiskowego danego produktu w całym cyklu życia i kontekście całego budynku. Zadaniem EPD jest pomóc producentom przedstawić charakterystykę środowiskową ich wyrobów w sposób wiarygodny i zrozumiały, ale porównywalny, uniwersalny i akceptowalny na całym świecie – podkreśla Ewa Kosmala.

Grażyna Szotkowska (STBS) przedstawiła case study obrazujące ekoodpowiedzialne kształtowanie tkanki miejskiej przez Szczecińskie TBS. Była to doskonała prezentacja dobrych praktyk stosowanych przez spółkę miejską.

Po zakończeniu Części Konferencyjnej organizatorzy zapewnili uczestnikom zwiedzanie Centrum Dialogu Przełomy, było to wydarzenie towarzyszące konferencji.

Źródło: plgbc.org.pl/

open