Home Raporty 1300 KM NOWYCH INWESTYCJI DROGOWYCH
1300 KM NOWYCH INWESTYCJI DROGOWYCH
0

1300 KM NOWYCH INWESTYCJI DROGOWYCH

0
0

W 2017 roku planowane jest oddanie do ruchu ponad 390 km nowych dróg, w tym odcinków tras S3, S5, S7 i S8 oraz kilku obwodnic.

W kolejnych dwóch latach wyżej wspomniane drogi oraz trasa S17 planowane są niemal w całości do oddania do użytku. Obecnie prace projektowe i budowlane toczą się na ponad 1300 km nowych odcinków dróg.

Jednym z przykładów postępów inwestycyjnych jest budowa nowej „zakopianki”, czyli drogi ekspresowej S7 pomiędzy Lubniem i Rabką-Zdrojem. Trwa tu drążenie ponad dwukilometrowego tunelu pod górą Mały Luboń – pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą – metodą górniczą stosowaną po raz pierwszy w Polsce: ADECO RS. Wybór tej metody podyktowany był skomplikowaną budową geologiczną występującą na tym terenie. Ze względów technologicznych i bezpieczeństwa dopuszczone są tam prace w ruchu ciągłym, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonywanie robót w takim trybie wiąże się z występowaniem w górze naprężeń i odkształceń. Dlatego są one na bieżąco monitorowane. Ze względów geologicznych, aby nie osłabić górotworu, drążenie nie będzie wykonywane całym przekrojem tunelu. Podczas procesu budowy obiektu przewidziano zastosowanie szeregu innowacyjnych rozwiązań. Finalnie powstaną dwa równoległe tunele, a w każdym z nich będzie odbywał się ruch w jednym kierunku.

CZYTAJ DALEJ >>

open