Home Biznes i Ludzie WYNIKI FINANSOWE GRUPY ES-SYSTEM ZA I KWARTAŁ 2017 R.
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ES-SYSTEM ZA I KWARTAŁ 2017 R.
0

WYNIKI FINANSOWE GRUPY ES-SYSTEM ZA I KWARTAŁ 2017 R.

0
0

Przychody w górę dzięki rosnącej sprzedaży eksportowej, wzrost zysków, nowoczesne rozwiązania oświetleniowe perspektywą dalszego rozwoju w kraju i za granicą.

– Bieżący rok rozpoczęliśmy z dobrym portfelem zleceń. Sprzedaż krajowa ukształtowała się na poziomie ubiegłego roku, natomiast na rynkach eksportowych zanotowaliśmy procentowo dwucyfrowy wzrost przychodów. To przełożyło się na zyski Grupy. Pozytywny wynik finansowy w I kwartale to dobry prognostyk na kolejne kwartały 2017 r. – komentuje Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.

POCZĄTEK ROKU Z ROSNĄCYMI PRZYCHODAMI

W I kwartale 2017 r. ES-SYSTEM wypracowało przychody ze sprzedaży na poziomie 41,1 mln zł, tj. 1,1% wzrostu r/r, pochodna wzrostu sprzedaży eksportowej. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w I kwartale 2017 r. wyniosła 37,9% i była wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. o 1,5 p.p.

SPRZEDAŻ W KRAJU ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI

Zgodnie z oczekiwaniami, w I kwartale 2017 r. spółka zanotowała sprzedaż krajową na poziomie 30 mln zł, tj. spadek o 4,6% r/r, pochodna sezonowości początku roku i przyspieszenia realizacji części inwestycji na czwarty kwartał 2016 roku. W omawianym okresie wzrost sprzedaży odnotowano w segmencie oświetlenia awaryjnego (o 8,6% r/r) oraz przemysłowego (o 6% r/r). W pozostałych segmentach odnotowano spadki: w oświetleniu architektonicznym o 13,3% r/r, a w oświetleniu zewnętrznym o 0,9% r/r.

W I kwartale br. zakończono lub kontynuowano realizację następujących inwestycji:

 • Wroclavia, kompleks handlowo-biurowy – Wrocław
 • Biurowiec, III etap – ul. Francuska, Katowice
 • Ryanair, hala magazynowa – Wrocław
 • Centrum Dziedzictwa Kulturowego – Pruszków
 • Centrum Mikrochirurgii Oka – Warszawa
 • Fabryka Wawel – Dobczyce
 • Modernizacja CH KAROLINKA – Opole

KONIUNKTURA NA RYNKU EKSPORTOWYM – SKOKOWY WZROST SPRZEDAŻY

Sprzedaż zagraniczna ES-SYSTEM w I kwartale br. ukształtowała się na poziomie 11 mln zł, tj. wzrost o 20,7% r/r. Eksport w omawianym okresie stanowił 26,9% całości sprzedaży Grupy, co oznacza wzrost o 4,4 p.p r/r. Wzrost sprzedaży w I kwartale 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. związany jest ze wzrostem sprzedaży na rynkach: Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 1,7 mln zł, tj. 3539% r/r), chorwackim (o 0,9 mln zł, tj. 1393% r/r), szwajcarskim (o 0,5 mln zł, tj. 144% r/r) oraz austriackim (o 0,5 mln zł, tj. 94% r/r). Eksport do tych krajów stanowił łącznie ponad 40% całkowitej sprzedaży zagranicznej Grupy.

– Na pozycję największego rynku zagranicznego wysunęły się Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie Grupa osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,8 mln zł, co stanowi 16,6% całości sprzedaży eksportowej. W kolejnych kwartałach 2017 r., w oparciu o portfel zamówień, zakładamy dalszy wzrost eksportu, przede wszystkim na rynkach europejskich oraz w kluczowych centrach ekonomicznych. W związku z tym w 2017 r. planujemy wziąć udział w targach w Dubaju i Paryżu – mówi Prezes Gawrylak.

W I kwartale br. zakończono lub kontynuowano realizację następujących inwestycji zagranicznych:

 • Admiral Arena Prater, bar sportowy – Wiedeń, Austria
 • Osiedle Willowe – Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Admiral Casino – Zagrzeb, Chorwacja
 • Siedziba telewizji WTVision – Lizbona, Portugalia
 • Velodrome, stadion – Marsylia, Francja

LED-Y FILAREM ROZWOJU GRUPY

W I kwartale 2017 r. sprzedaż rozwiązań LED-owych w kraju wzrosła o 14% r/r, osiągając poziom 65,5% udziału w sprzedaży krajowej Grupy. W omawianym okresie udział sprzedaży LED-ów za granicą nieznacznie spadł do 72,9% z 74,3% udziału w sprzedaży eksportowej Grupy w I kwartale 2016 r. Ogólna wartość sprzedaży produktów LED za granicą w I kwartale br. wzrosła o 27%, tj. 1,7 mln zł, w stosunku do I kwartału 2016 r.

Udział sprzedaży oświetlenia LED w całkowitej sprzedaży Grupy wzrósł o 8,5 p.p. r/r do poziomu 67,5% w I kwartale 2017 r. wobec 59% w I kwartale 2016 r.

Oświetlenie LED jest jednym z filarów rozwoju ES-SYSTEM. Koncentrujemy się na ofertowaniu i realizacji projektów głównie w oparciu o tę technologię, ponieważ jest bardziej efektywna energetycznie i ekonomicznie. Patrząc na rosnący popyt na LED-owe systemy oświetleniowe, widzimy potencjał dalszego wzrostu udziału sprzedaży LED-ów w 2017 r. – podkreśla Prezes Gawrylak.

SKOKOWY WZROST ZYSKÓW

EBIT za I kwartał 2017 r. ukształtował się na poziomie 0,6 mln zł, co oznacza wzrost o 152% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Za zmianę na poziomie skonsolidowanego wyniku operacyjnego odpowiada w głównej mierze pozytywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 92 tys. zł, w porównaniu do 1,04 mln zł straty w I kwartale 2016 r., która była wynikiem zdarzeń jednorazowych. Koszty operacyjne wzrosły do poziomu 15,1 mln zł, tj. 1,1% w stosunku do I kwartału 2016 r. Koszty zarządu ukształtowały się na tym samym poziomie r/r, tj. 5,2 mln zł. Koszty sprzedaży wyniosły 9,9 mln zł, tj. 2% wzrostu r/r, pochodna wzrostu zatrudnienia w spółce ES-SYSTEM S.A.

Strata z działalności finansowej w omawianym okresie wyniosła 0,23 mln zł, tj. o 661% mniej r/r, efekt ujemnych różnic kursowych.

Zysk netto w I kwartale br. wyniósł 0,73 mln zł, tj. 254,6% wzrostu r/r w porównaniu ze stratą 0,47 mln zł w I kwartale 2016 r.

PERSPEKTYWY DALSZEGO ROZWOJU

W oparciu o wyniki I kwartału 2017 r., poziom zamówień oraz założenia sprzedaży Zarząd ma nadzieję na  powtórzenie wyniku sprzedaży krajowej w I półroczu 2017 r. w stosunku do wyniku I półrocza 2016 r. Wielkość krajowego portfela zamówień sprzedaży znajduje się na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W sprzedaży zagranicznej w kolejnych kwartałach 2017 r. Grupa, w oparciu o portfel zamówień, zakłada dalszy wzrost eksportu, przede wszystkim na rynkach europejskich oraz w kluczowych centrach finansowo-handlowych.


ES-SYSTEM S.A. to największa polska firma w branży oświetleniowej w segmencie profesjonalnej techniki oświetleniowej dla obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego. Spółka tworzy wyspecjalizowaną Grupę Kapitałową, z własnymi zakładami produkcyjnymi, która wytycza kierunki rozwoju branży zarówno w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych, energooszczędności, jak i wzornictwa. Strategia rozwoju Grupy zakłada wzrost organiczny realizowany poprzez umacnianie pozycji krajowego lidera w branży oraz dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej na rynki Unii Europejskiej i innych wysoko rozwiniętych krajów.

open