Home News FIRE AKADEMIA
FIRE AKADEMIA
0

FIRE AKADEMIA

0
0

Startują pierwsze z cyklu FIRE |AKADEMIE (Warsztaty Pożarowe) organizowana corocznie przez DND Project.

Pierwsze Warsztaty odbędą się w Rzeszowie, kolejne już 7 czerwca 2017 w Szczecinie. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza edycja zachodniopomorska, której towarzyszyć będzie spotkanie z udziałem Gościa Specjalnego –  dr inż. Dariusza Ratajczaka – Eksperta i współautora wielu przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego odpowiedzialnego m.in. za tworzenie i egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych w Polsce. Wystąpienie dr inż. D.Ratajczaka związane będzie z ważnymi zmianami w warunkach bezpieczeństwa pożarowego dla budynków w związku końcem prac nad Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Program warsztatów został przygotowany przez zespół ekspertów merytorycznych oraz producentów rozwiązań przeciwpożarowych. Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX, PZU LAB oraz m.in. Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W organizację Warsztatów włączyli się uznani producenci urządzeń i rozwiązań przeciwpożarowych m.in. D+H Polska, FLAKT BOVENT, PLISZKA FIRE PROTECTION ENGINEERING, GAZEX czy HYBRYD i TECHNOKABEL.

W trakcie warsztatów wiele miejsca poświęcone zostanie detekcji  gazów oraz sterowaniu wentylacją za pomocą systemów detekcji w garażach w szczególności zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem już na etapie projektowania o czym szczegółowo będzie mowa podczas warsztatów przygotowanych dla projektantów i instalatorów przez FLAKT BOVENT. Ale to nie wszystkie tematy warsztatów, które powinny zainteresować projektantów. O roli projektanta w doborze nowoczesnych kabli do instalacji wykonywanych wewnątrz budynków mówić będzie Kierownik Działu Konstrukcji Kabli i Rozwoju TECHNOKABEL – producenta nowoczesnych kabli ognioodpornych w Polsce.

Lato w pełni nie należy zatem zapominać o zagrożeniach pogodowych a co za tym idzie ich skutkach w postaci podtopień i powodzi dlatego m.in. o skutecznej ochronie przeciwpowodziowej w praktyce będą mówić eksperci z PIETRUCHA International którzy zaprezentują m.in. dla służb zarządzania kryzysowego mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej IBS. Ewakuacja, właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych to kolejne ważne tematy sesji warsztatowych. Uczestnicy dowiedzą się m.in.  –

  • jak skutecznie i inteligentnie kierować ewakuacją przy pomocy innowacyjnego oświetlenia awaryjnego? (oświetlenie dynamiczne marki Hybryd jako przykład inteligentnego kierowania ewakuacją to m.in. jeden z ważnych elementów skutecznej ewakuacji)
  • jak zabezpieczyć drogi ewakuacyjne przed zadymieniem?
  • i dlaczego tak ważna jest kontrola i sterowanie w systemach wentylacji pożarowej?

Warsztaty zakończy Panel Dyskusyjny z udziałem Gościa Honorowego eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego dr inż. Dariusza Ratajczaka, które poprzedzi omówienie kryteriów doboru środka gaśniczego do Stałych Urządzeń Gaśniczych stosowanych do zabezpieczeń pomieszczeń i ich zasad działania w czasie pożaru przygotowany przez doradców z PLISZKA FIRE PROTECTION ENGINEERING. W całodziennej strefie TESTÓW FIRE na uczestników czekać będzie spora dawka pokazów rozwiązań m.in. wielofunkcyjna centrala sterująca urządzeniami ppoż. w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła CONTROL SYSTEM ENGINEERING czy przygotowana przez producenta D+H Polska w zakresie systemów oddymiania i naturalnej wentylacji. Zapoznać będzie się można m.in. z napędami do stolarki okiennej i drzwiowej, systemami sterowań i zamknięć przeciwpożarowych, sygnalizacji pożaru czy urządzeniami sterująco-zasilajacymi w systemach oddymiania pożarowego oraz wentylacji bytowej. Na uczestników warsztatów czekać będzie Poradnik „Instalacje oddymiania grawitacyjnego” oraz konsultanci techniczni producentów. Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE objęte rezerwacją miejsc z uwagi na limitowane ilości dostępnych miejsc z uwagi na charakter szkoleniowy wydarzenia.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny na stronie Organizatora: dndproject.com.pl

Jak wziąć udział w AKADEMII|FIRE? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora lub zarejestrować się telefonicznie pod nr 22 678 58 25. Zapraszamy

Zarezerwuj miejsce ON-LINE poprzez link: REJESTRACJA ONLINE

logo red SZCZECIN

open