Home PATRONATY OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DZIEKANÓW BUDOWNICTWA – RELACJA
OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DZIEKANÓW BUDOWNICTWA – RELACJA
0

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DZIEKANÓW BUDOWNICTWA – RELACJA

0
0

W dniach 1-2 czerwca w Białymstoku odbył się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Uczelni Akademickich Kształcących na Kierunku Budownictwo. Politechnika Białostocka gościła około 60 dziekanów i prodziekanów z całego kraju.  informacje01

W dwudniowym spotkaniu udział wzięło ponad 100 osób. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował miesięcznik „Builder”. Organizatorami Zjazdu był Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Patronat nad zjazdem objęło m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Wschodni Klaster Budowlany. Zjazd uroczyście otworzył Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis, który w swojej inauguracyjnej przemowie poruszył temat trudnej sytuacji szkół wyższych po wprowadzeniu nowych zasad finansowania – algorytmu podziału dotacji podstawowej w ramach systemu finansowania uczelni. Gościem zgromadzonych w auli dziekanów był Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, odpowiedzialny za sektor budownictwa.

CZYTAJ DALEJ >>

open