Home Komentarze JERZY WERLE – WSPÓŁPRACA DLA BEZPIECZEŃSTWA
JERZY WERLE – WSPÓŁPRACA DLA BEZPIECZEŃSTWA
0

JERZY WERLE – WSPÓŁPRACA DLA BEZPIECZEŃSTWA

0
0

Wypadki na budowach to niechlubne fakty i poważny problem dla firm budowlanych. Według danych Państwowej Inspekcji Pracy pomimo tendencji spadkowej w wypadkach śmiertelnych nadal stanowią one ogromne wyzwanie i zadanie dla całej branży.

Jedna z organizacji, która od dawna walczy, aby odwrócić ten trend, jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Na podstawie ostatnich danych można dostrzec, że zauważalnie zmniejszyła się liczba wypadków na budowach. Uważam, że to bardzo duże osiągniecie wynikające m.in. z konkretnych, długofalowych działań Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Tonuje jednak swoją radość, bo dane mówią o kilkudziesięciu osobach, które poniosły śmierć na budowach, a to wciąż liczba niebagatelna. Zadajmy sobie mało popularne pytanie: Ilu ludzi zginie w tym roku? Nie chciałbym, by to zabrzmiało zbyt patetycznie, ale kieruje te słowa zarówno do inwestorów, jak i decydentów: zróbmy wszystko w obszarach naszych działalności i kompetencji, by jeszcze bardziej wzmocnić bezpieczeństwo.

Misją Porozumienia, które w tej chwili zrzesza 12 sygnatariuszy, jest oczywiście wyeliminowanie wypadków śmiertelnych i w jak największym stopniu ograniczenie wszystkich pozostałych zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. Nasze hasło to „Zero wypadków”. Chcemy w tej sprawie jak najściślej współpracować z podwykonawcami. Ujednoliciliśmy zapisy umów, tak by wszyscy uczestnicy procesu budowlanego wiedzieli, że te same standardy bezpieczeństwa obowiązują każdą firmę, która jest członkiem Porozumienia. Jeżeli wiec wysyłamy zapytania ofertowe do podwykonawców, zawarte są w nich dokładnie te same standardy bezpieczeństwa. Pracujemy nad wypracowaniem wspólnego scenariusza negocjacji z podwykonawcami. Jako generalni wykonawcy chcemy wprowadzić podwykonawców na plac budowy w taki sposób, aby czuli się bezpiecznie, a z drugiej strony musimy mieć pewność, że podwykonawcy są świadomi wszelkich zagrożeń związanych z realizacja prac. Stworzyliśmy również system sprawozdawczości wewnętrznej. Spotykamy się regularnie – prezesi zrzeszonych firm raz na kwartał, a grupa robocza managerów BHP, która bezpośrednio realizuje zadania i pracuje nad wdrażaniem wszystkich strategicznych rozwiązań – raz w miesiącu. Najważniejsze zasady, które określają nasze działania, to transparentność i otwartość do współpracy. Na polu bezpieczeństwa nie ma między nami konkurencji i współzawodnictwa. Wszystkie wypracowane przez nas dokumenty, idee i pomysły są dostępne dla całej branży i opublikowane na naszej stronie internetowej.

Każda osoba rozpoczynająca pracę na budowie musi również odbyć zakończone egzaminem szkolenie BHP na poziomie ustalonym miedzy członkami Porozumienia. Do końca roku powinniśmy zamknąć prace nad Księgą Standardów Bezpiecznego Wykonania Robót, gdzie finalnie znajdzie się ok. 120 pozycji. Opracowaliśmy i wspólnie z ZUS przeprowadziliśmy bezpłatne szkolenia okresowe dla małych i średnich firm podwykonawczych. Warto wspomnieć, że cieszą się one dużą popularnością. Organizujemy także szkolenia dla pracowników nadzoru, w tym nadzoru średniego. To właśnie oni pełnia najważniejszą rolę na placu budowy, zwracając uwagę na wszelkie nieprawidłowości i niewłaściwe zachowania. Rokrocznie we wszystkich spółkach należących do Porozumienia organizujemy wyjątkowe wydarzenie, tzw. Tydzień Bezpieczeństwa. W tegorocznej, 4. już edycji wzięło udział ponad 30 000 pracowników, co z pewnością ma realne przełożenie na branżę budowlana. W ramach Tygodnia organizujemy interesujące szkolenia z ratownictwa, pokazy sprzętu zabezpieczającego, ćwiczenia z udziałem Straży Pożarnej, a także zbiórki krwi, porady o charakterze zdrowotnym i wiele innych działań wspierających bezpieczeństwo pracy.

Aktywnie współpracujemy z ZUS-em, PIP, PZPB, PZITB, Związkiem Zawodowym Budowlani, Instytutem Badan Edukacyjnych i decydentami. Bierzemy udział w konferencjach, propagując zawiązywanie lokalnych porozumień dla bezpieczeństwa. (Takowe powstały miedzy innymi w Bydgoszczy, Rzeszowie, Białymstoku, Szczecinie, Olsztynie i Poznaniu.)

Chcielibyśmy skłonić decydentów do zmiany w przepisach prawa budowlanego tak, aby nie tylko kierownik budowy był odpowiedzialny za bezpieczeństwo, ale by odpowiedzialność ta spoczywała również na barkach inwestora.


JERZY WERLE
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Warbud SA. Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej na Politechnice Warszawskiej oraz Graduate School of Business SEP 2006 na Uniwersytecie Stanford w Kalifornii. Obecnie stoi na czele Porozumienia dla Bezpieczenstwa w Budownictwie. Laureat wielu prestizowych nagród.

open