Home Komentarze DARIUSZ KOLASA – BUDOWAĆ SAMODZIELNIE
DARIUSZ KOLASA – BUDOWAĆ SAMODZIELNIE
0

DARIUSZ KOLASA – BUDOWAĆ SAMODZIELNIE

0
0

Od liderów rynku Inwestorzy oczekują kompetencji, uniezależnienia się od niedoborów na rynku, w tym niedoboru siły roboczej i dostępności materiałów. Aktualną sytuację na rynku budowlanym i to, jakie recepty na obecne problemy ma Strabag, komentuje Dariusz Kolasa – Dyrektor Techniczny Dyrekcji Budownictwa Ogólnego w Strabag Sp. z o.o.

Strabag w Polsce będzie wykorzystywał dobre wzorce stosowane w koncernie poza granicami naszego kraju. Niedobór siły roboczej, kadry inżynierskiej, materiałów nie jest niczym nowym w Austrii i w Niemczech, gdzie Strabag i jego spółki pełnią także wiodącą rolę w branży budowlanej. Plany i zapowiedzi ogromnych inwestycji infrastrukturalnych, których kumulacja nadeszła w obecnym czasie, spowodowały olbrzymi deficyt siły roboczej. Czy mogliśmy to przewidzieć i antycypując nadchodzące inwestycje, przygotować się na to? Pewnie mogliśmy, ale przy ogromnej konkurencji na rynku wykonawców i operowaniu na znikomych marżach trudno podejmować decyzje o inwestowaniu na tak wielką skalę w budowanie potencjału pracowników własnych i zapewnieniu ich mobilności, podczas gdy ramy czasowe uruchamiania poszczególnych inwestycji są trudne do przewidzenia, a proces decyzyjny i polityka wdrażania inwestycji przez Zamawiającego publicznego tak trudna do przewidzenia. Rynek branży budowlanej obejmował 150 tysięcy pracowników, dzisiaj takiej samej liczby ludzi na rynku brakuje. Obecnie Strabag sięga do korzeni budownictwa w Polsce, kiedy to jeszcze firmy budowlane opierały swoją działalność na kompletnym wykonaniu inwestycji w oparciu o wykorzystanie sił własnych. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w czasach, kiedy podwykonawstwo stanowiło marginalną część świadczonych przez firmy budowlane usług, a jeszcze wcześniej prefabrykacja była podstawowym systemem konstrukcji obiektów. W Austrii i w Niemczech Strabag w siłach własnych realizuje nie tylko prace konstrukcyjne, ale też instalacje wewnętrzne i złożone fasady obiektów. Dziś Strabag w Polsce zmienia się i będzie się zmieniał w wykonawcę gotowego do świadczenia kompleksowych usług w siłach własnych. Z wykorzystaniem własnej produkcji materiałów i surowców, z własną bazą badawczo-rozwojową i w oparciu o własną siłę roboczą. Usprawniając procesy produkcyjne, projektowe i kalkulacyjne w oparciu o modelowanie przestrzenne, digitalizując zarządzanie procesami produkcji i logistyki placów budów. Na pewno nie jest i nie będzie to rozwiązanie najtańsze, ale z całą pewnością gwarantujące inwestorom terminowość i najwyższą jakość świadczonych usług oraz realizację inwestycji na czas. W ślad za tym musi jednak pójść dojrzałość inwestorów prywatnych, a przede wszystkim publicznych. Zamawiający dopiero zaczynają to dostrzegać. Dzisiaj na co dzień zdarza się, że do przetargu staje jedna lub kilka firm, albo też nie jest składana żadna oferta, co musi być zauważone przez Zamawiających. Opór przed alternatywnymi rozwiązaniami, które nie pogarszają właściwości użytkowych inwestycji, musi zostać przełamany. Ryzyko nieprzewidywalnego wzrostu cen na rynku, przekładane obecnie wyłącznie na Wykonawców, musi zostać zbalansowane między stronami. Wtedy w strukturze kompleksowego świadczenia usług będziemy mogli optymistycznie patrzeć w przyszłość budownictwa w Polsce.

_______________________________________________

Dariusz Kolasa Dyrektor Techniczny Dyrekcji Budownictwa Ogólnego w Strabag Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W latach 1998–2007 pracował jako kierownik budowy i kierownik kontraktu znaczących inwestycji komercyjnych w Warszawie. Od 2007 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w spółkach budowlanych.

open