Home Komentarze PIOTR OLGIERD KORYCKI – SKONCENTROWANI NA WSPÓŁPRACY
PIOTR OLGIERD KORYCKI – SKONCENTROWANI NA WSPÓŁPRACY
0

PIOTR OLGIERD KORYCKI – SKONCENTROWANI NA WSPÓŁPRACY

0
0

Po dwunastu latach od momentu założenia Stowarzyszenia DAFA – wiodącej platformy współpracy i wymiany doświadczeń w branży dachów i fasad – prezesurę w tej organizacji objął Piotr Olgierd Korycki. Nowy Prezes w komentarzu dla „Buildera” zdradza, jak widzi dalszą działalność Stowarzyszenia.

Obdarzono mnie wielkim zaufaniem, powierzając mi stanowisko Prezesa Zarządu, z którym wiąże się duża odpowiedzialność kierowania pracami wiodącej organizacji, jaką jest DAFA. Wypracowana przez 12 lat strategia i kierunki rozwoju Stowarzyszenia moim zdaniem są słuszne, co nie oznacza, że nie należy rozszerzyć ich o nowe aktywności i rozwój obecnych form działania. Ważne jest, aby w dalszym ciągu reagować na potrzeby firm wykonawczych – to dla nich będziemy organizować szkolenia oraz wszelkie aktywności, które umożliwią im rozwój i umocnią ich pozycję na rynku budowlanym. Równocześnie wskazane będzie dalsze zacieśnianie współpracy z Producentami wyrobów budowlanych w zakresie lekkiej obudowy. W ujęciu merytorycznym mam zamiar wspierać ideę ścisłej współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami branżowymi. Równocześnie zamierzam promować polską myśl techniczną i naukową w zakresie lekkiej obudowy na forach krajowych i międzynarodowych. Dotychczasowa moja działalność zawodowa stawia moją osobę na pograniczu świata nauki i produkcji wyrobów budowlanych. W związku z tym chciałbym rozszerzyć działalność DAFA w zakresie współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi i producentami. Zawsze stałem na stanowisku, że nauka inspiruje przemysł, a przemysł naukę, dzięki czemu wykonawca może otrzymać w efekcie wyrób budowlany, który spełni jego oczekiwania z punktu widzenia montażowego i spełni potrzeby klienta, jeżeli chodzi o wymagania techniczne i walory estetyczne. Stowarzyszenie jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń – i tutaj żadna rewolucja nie nastąpi. Od samego początku istnienia życia na naszej planecie ludzie byli i są istotami dążącymi do życia w grupie. W związku z tym będę propagował pracę zespołową, która sprzyja szerokiej i otwartej komunikacji oraz zacieśnia związki środowisk w niej uczestniczących. Nikt nie ma monopolu na rację, dlatego tak ważne będzie kontynuowanie dyskusji i prac w ramach Grup Merytorycznych DAFA: AKUSTYKA, BHP, DACHY PŁASKIE, DACHY ZIELONE, LEKKA OBUDOWA, ODBIORY, PPOŻ., TECHNIKA MOCOWAŃ. Nadal będziemy skoncentrowani na rozwijaniu i rozszerzaniu Księgarni Technicznej DAFA. Kontynuowane będą prace nad wydaniem kolejnych publikacji. Zamierzamy uczestniczyć w wielu wydarzeniach branżowych, a udział w konferencjach naukowych z pewnością przyczyni się do popularyzacji informacji zawartych w publikacjach DAFA, jak również wzbogaci nas o wiedzę na temat obecnych trendów. Korzystając z okazji, chciałbym wszystkich zainteresowanych zaprosić do współpracy – poprzez aktywne włączenie się w prace Grup Merytorycznych, przekazywanie propozycji zagadnień do rozwiązania oraz innych inicjatyw, które będą mogły podnieść rangę naszej organizacji i wzmocnić pozycję polskiej myśli technicznej oraz kunsztu wykonawczego w kraju i za granicą. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować ustępującemu Prezesowi i Zarządowi za znaczący wkład i rozwój Stowarzyszenia oraz życzyć Im wszystkiego najlepszego w dalszym życiu zawodowym i prywatnym.

Piotr Olgierd Korycki Prezes Stowarzyszenia DAFA Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska o specjalizacji Budownictwo Hydrotechniczne. Od wielu lat działający w branży lekkiej obudowy. Od blisko 10 lat związany z firmą Blachy Pruszyński jako Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrożeń. W ramach Stowarzyszenia DAFA pełnił funkcję Koordynatora dwóch Grup Merytorycznych: AKUSTYKA i PŁYTY WARSTWOWE. Autor wielu prelekcji w kraju i za granicą oraz artykułów w prasie branżowej.

 

open