Home Realizacje JAKOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI
JAKOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI
0

JAKOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI

0
0

Zakład produkcyjny farb proszkowych z magazynami wysokiego składowania i powierzchniami biurowymi zlokalizowany w miejscowości Siestrzeń (woj. mazowieckie) niedaleko Warszawy jest pierwszą produkcją międzynarodowego koncernu IGP Pulvertechnik AG, która znajduje się poza granicami Szwajcarii.

Wznoszony od podstaw według najnowszych standardów budynek musi sprostać wysokim oczekiwaniom względem jakości, bezpieczeństwa oraz efektywności produkcji. Wyzwania związanego z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego dla IGP Pulvertechnik AG podjęła się firma JAKON w formule „zaprojektuj i wybuduj“. Inwestycja obejmuje kompleksowe usługi nie tylko w zakresie prac projektowych i budowlanych, ale również prac związanych z instalacjami technologicznymi oraz montażem mieszarek na konstrukcjach wsporczych z tensometrami, układem mielenia z pneumatycznym transportem półproduktów oraz instalacjami towarzyszącymi. Planowana powierzchnia użytkowa wynosić będzie około 5000 m2. W celu usprawnienia procesu technologicznego produkcja ma charakter wielopoziomowy.

Po pierwsze nowoczesność
Powierzchnia produkcyjna została zaplanowana pod rozbudowę linii produkcyjnych, co umożliwia firmie IGP zwiększenie w najbliższych latach wolumenu produkowanych farb proszkowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż fabryka będzie wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne dostarczone z różnych części Europy, dzięki czemu produkt uzyskuje najwyższą jakość przy zachowaniu rygorystycznych wymogów w zakresie ochrony środowiska, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa pracy. Największym wyzwaniem inwestycji było zaplanowanie obiektu i dobranie odpowiednich technologii wykonawczych, które umożliwią firmie IGP wprowadzenie nowych rozwiązań produkcyjnych. Z tego względu firma JAKON wykonała koncepcję technologiczną, która służyła za wytyczne do zaprojektowania odpowiedniego układu konstrukcji przeliczonego na obciążenia statyczne i dynamiczne oraz zaplanowania instalacji elektrycznych i mechanicznych na potrzeby urządzeń produkcyjnych.

Po drugie bezpieczeństwo
Proces projektowania zabezpieczeń pożarowych wymagał przeprowadzenia wielu konsultacji ze specjalistami branży pożarowej. W efekcie powstała niezależna i zaawansowana instalacja tryskaczowa zapewniająca maksymalną ochronę przeciwpożarową produkcji, biurowca oraz magazynów surowców i produktów gotowych. Jej integralnym elementem jest pompa pożarowa, a także zbiornik pożarowy o pojemności 950 m3. Niewątpliwie jednym z najważniejszych wymogów inwestora było bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska. W związku z tym zakład został wyposażony w system odpylania połączony z układem wentylacji ogólnej. Zastosowany wkład filtracyjny w instalacji odpylania gwarantuje odpowiednie oczyszczenie powietrza przed wypuszczeniem do atmosfery. Takie rozwiązanie zapewnia ochronę pracowników przy każdym stanowisku pracy i jednocześnie zmniejsza zapotrzebowanie na energię poprzez wykorzystanie odzysków ciepła w centrali nawiewno-wywiewnej. Scalony układ wentylacji i instalacji odpylania jest kontrolowany przez system czujników temperatury, który steruje położeniem przepustnic w zależności od panujących w zakładzie warunków. Ponadto inwestor zastosował proces wykorzystania darmowych pokładów chłodu zawartego w powietrzu zewnętrznym o niskiej temperaturze do schłodzenia instalacji wody lodowej wykorzystywanej przy produkcji.

open