Home Builder 4Young Architects TOMASZ FRANCZEWSKI – BUDUJEMY PRZEWAGĘ
TOMASZ FRANCZEWSKI – BUDUJEMY PRZEWAGĘ
0

TOMASZ FRANCZEWSKI – BUDUJEMY PRZEWAGĘ

0
0

Naszym głównym celem jest wsparcie wszystkich aspektów projektowych realizowanych przez Budimex.

Wsparcie techniczno-projektowe na różnych etapach inwestycji, zarówno w infrastrukturze komunikacyjnej – drogowo-kolejowej, kubaturze w energetyce, jak i w przemyśle.

Z Tomaszem Franczewskim, Dyrektorem Biura Technicznego Budimex S.A., rozmawiał Marcin Ozon.

Marcin Ozon: Proszę opowiedzieć o głównych celach i zadaniach biura technicznego.
Tomasz Franczewski: Naszym głównym celem jest wsparcie wszystkich aspektów projektowych realizowanych przez Budimex: wsparcie techniczno-projektowe na różnych etapach inwestycji, zarówno w infrastrukturze komunikacyjnej – drogowo-kolejowej, kubaturze w energetyce, jak i w przemyśle. Obsługujemy wszystkie zakresy, w których Budimex występuje jako generalny wykonawca, działając na etapie przygotowania technicznego oferty. Wykonujemy koncepcje projektowe, szukamy optymalizacji, generując propozycje rozwiązań. Na etapie projektowym wykonujemy projekty wybranych elementów lub koordynujemy zewnętrznego projektanta, nadzorując jego pracę. Z racji tego, że sami jesteśmy projektantami, często służymy doradztwem technicznym kolegom z budowy.

M.O.: Praca biura przekłada się zatem na efektywne wspieranie kontraktów i ich realizacje?
T.F.: Naturalnie. Jesteśmy liderem procesu projektowego, szczególnie w formule „projektuj – buduj”. Działamy od momentu przygotowania technicznego oferty poprzez projektowanie, nadzory autorskie aż do zakończenia inwestycji. Jesteśmy nowoczesnym, wielobranżowym biurem projektowym zatrudniającym 120 osób. Świadomie zarządzamy procesem projektowym, budując przewagę konkurencyjną naszej firmy. Nie jesteśmy typowym biurem projektowym, które pracuje stacjonarnie. Często pracujemy poza biurem. Jesteśmy blisko naszych kontraktów, nasi geodeci pracują bezpośrednio na kontrakcie, nasi projektanci, koordynatorzy projektowania współpracują na budowach z kolegami, szczególnie w formule „projektuj – buduj”. Staramy się dać naszym kolegom z budowy najlepsze wsparcie, jakie może dać projektant na etapie realizacji kontraktu.

M.O.: Jakie korzyści z pracy w biurze technicznym może wynieść aplikujący tam młody inżynier?
T.F.: Prace w młodym, dużym i dynamicznym zespole, udział w wielu bardzo ciekawych, skomplikowanych technicznie projektach. Młodzi adepci mają możliwość pracy pod okiem doświadczonych inżynierów, projektantów i rozwoju zarówno kompetencji technicznych, projektowych, jak również managerskich. Współpracujemy z wiodącymi firmami projektowymi zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Mamy możliwość pracy z naszymi kolegami z biura technicznego Ferrovial w Madrycie i korzystamy z ich bogatych doświadczeń. To, co oferujemy młodym ludziom, to dużo szersze spojrzenie na proces budowlany, nie tylko okiem projektanta, który musi wykonać określony zakres projektowania, ale również generalnego wykonawcy. Dla nas istotne jest nie tylko wykonanie samego projektu, ale też przede wszystkim jego inżynieria wartości. Młody inżynier, który zaczyna u nas swoją karierę, ma możliwość szybkiego zdobycia zarówno uprawnień projektowych, jak i wykonawczych. Budujemy młodym ludziom warsztat pracy, który będzie im służył za kilka-, kilkanaście lat.

M.O: W jaki sposób implementują Państwo w pracy technologię BIM?
T.F: Wiele osób, mówiąc o BIM, używa pojęcia „technologia”. My stawiamy raczej na słowo „metodologia”. W Budimexie skupiamy się na umiejętnym wykorzystaniu informacji zawartych w modelach. Metodologia BIM jest używana przy współpracy wielu podmiotów grupy Budimex, np. spółki deweloperskiej, działu przygotowania ofert, zespołów realizacyjnych, działu gwarancyjnego czy spółki zajmującej się utrzymaniem obiektów. Można powiedzieć, że staramy się tworzyć coś, czego jeszcze nie ma w Polsce i rzadko widuje się to nawet za granicą, czyli spójny, aktualny model BIM wykorzystywany od przygotowania inwestycji, od projektowania aż po fazę eksploatacji projektu. Używamy urządzeń mobilnych na budowach, mamy swoją własną flotę dronów, które wykorzystujemy w nowoczesnej geodezji, przygotowujemy podkłady projektowe, robimy inwentaryzacje. Modele BIM służą nam do koordynacji prac i sprawniejszego zarządzania procesem projektowym. Jako firma uczestniczymy również w konsultacjach, które organizuje Ministerstwo Infrastruktury, dotyczących wprowadzenia technologii BIM w zamówieniach publicznych. Ponadto staramy się narzędziowo rozwijać BIM w inwestycjach liniowych. Krzewimy również wiedzę o BIM i nowych technologiach wśród studentów Politechniki Warszawskiej, gdzie na wydziale Inżynierii Lądowej nasi ludzie prowadzą przedmiot „BIM dla praktyków”, umożliwiając przyszłym inżynierom zapoznanie się z tą technologią. Chcemy, aby wchodząc na rynek pracy, byli już obeznani z nowymi rozwiązaniami, z tym wszystkim, co za kilka lat będzie na pewno istotną częścią naszej praktyki zawodowej.

M.O.: Dziękuję za rozmowę.

open