Home LATO JAKOŚCI LATO JAKOŚCI – TRASA NOWOHUCKA
LATO JAKOŚCI – TRASA NOWOHUCKA
0

LATO JAKOŚCI – TRASA NOWOHUCKA

0
0

Z końcem czerwca do użytku oddana została Wschodnia Obwodnica Krakowa, tzw. Trasa Nowohucka. Realizując inwestycję, po raz pierwszy wykorzystano zapisy Ogólnych Specyfikacji Technicznych, przygotowanych w 2013 r. na zlecenie GDDKiA.

Zdobyte doświadczenia w pełni potwierdzają pozytywną zmianę zapisów nowych OST w porównaniu do wymagań zawartych w RMTiGM z 2000 r. Do tej pory technolodzy byli ubezwłasnowolnieni w kwestii jakościowego i ilościowego projektowania składu betonu. Nowe OST stanowią przede wszystkim narzędzie tworzenia właściwego materiału dla konkretnego zastosowania. Obiekty Trasy Nowohuckiej doskonale obrazują to podejście. Masywne posadowienia zrealizowano z użyciem cementu hutniczego, co umożliwiło pełną kontrolę zjawisk cieplnych i w efekcie eliminację zagrożenia rysami termiczno-skurczowymi. Większa swoboda doboru rodzaju kruszywa pozwoliła sterować odkształcalnością betonu w poszczególnych elementach, np. ryglach czy pylonach, zgodnie z założonym modelem i obliczeniami projektowymi. Nowatorskie metody badawcze dawały ciągłą informację o właściwościach betonu w konstrukcji, a jednocześnie rzetelną podstawę decyzji dla zabiegów pielęgnacji betonu i optymalizacji procesu sprężania betonu. Wykorzystanie potencjału obecnych cementów oraz domieszek chemicznych pozwoliło uzyskać doskonałe zagęszczenie mieszanki betonowej, także w miejscach o skomplikowanej geometrii i dużym stopniu zbrojenia.

open