Home PATRONATY “ŻYWA ULICA” – PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
“ŻYWA ULICA” – PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
0

“ŻYWA ULICA” – PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

0
0

Co wydarzyło się od kwietnia – naszego pierwszego prototypu, przy współpracy z innymi organizacjami?

W trakcie festiwalu Otwarta Ząbkowska, w ramach programu rewitalizacji oraz we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy oraz innymi organizacjami, m.in. pracownią architektoniczną MECH.build, Fundacjami Zmiana i Skwer Sportów Miejskich, zrealizowaliśmy kolejną odsłonę “Żywej Ulicy”. Tym razem funkcjonowanie i zagospodarowanie ulicy Ząbkowskiej zmienialiśmy w weekendy lipca i sierpnia.

Nasza architektura miejska?
Korzystając z wiedzy nabytej podczas pierwszej edycji projektu, ponawiając warsztaty z mieszkańcami, testowaliśmy różne rozwiązania dotyczące zieleni i mebli miejskich, służących do bezpłatnego wypoczynku. Używaliśmy elementów tymczasowych i mobilnych, uzupełnionych standardowymi ławkami miejskimi. Dodatkowo pracowaliśmy nad pomysłami nietypowymi, inspirującymi do zabawy, rozmów z sąsiadami i gośćmi festiwalu. W ten sposób powstała specyficzna instalacja – pagórki z trawy, na których ludzie leżeli i patrzyli w niebo, skakali, turlali się i robili jaskółki.

Na bieżąco, w dwumiesięcznym procesie budowaliśmy nowe meble oraz reagowaliśmy na zmieniający się stan istniejących obiektów. Uwzględniliśmy ponadto uwagi użytkowników i zmienialiśmy zgodnie z nimi lokalizację lub układ poszczególnych elementów. Zdobycie dodatkowych narzędzi umożliwiło nam korzystanie z cięższych i większych materiałów, co z kolei przełożyło się na większą trwałość rozwiązań.

W jaki sposób pracowaliśmy?
Cała koncepcja oparta była na idei prototypowania, polegającego na budowaniu uproszczonych makiet trwałego rozwiązania i testowaniu ich sposobu działania w rzeczywistości. W związku z tym wszystkie uwagi dotyczące przygotowanych elementów – zgłaszane w weekendy oraz podczas czwartkowych warsztatów – były przez nas rejestrowane i analizowane. Zmiany wprowadzaliśmy na bieżąco, z tygodnia na tydzień.

Do kogo dotarliśmy?
Poszerzyliśmy grupę mieszkańców, z którymi pracujemy od początku roku. Bardzo cenne było dla nas to, że wiele nowych osób – nawet jeśli nie włączyło się w warsztaty bezpośrednio – zgłaszało swoje uwagi i pomysły dotyczące naszych działań. Z tego powodu jesteśmy na ulicy rozpoznawalni, co pozwala nam jeszcze lepiej zgłębiać potrzeby mieszkańców. Wierzymy, że udało nam się przełamać barierę “bycia z zewnątrz” i zdobyć zaufanie mieszkających i pracujących tu ludzi. Dzięki temu mogliśmy chociażby dzielić się zadaniami w zakresie budowy poszczególnych elementów. Na marginesie chcemy dodać, że z tym miejscem zżyliśmy się do tego stopnia, że postanowiliśmy otworzyć nasze warszawskie biuro właśnie przy ul. Ząbkowskiej.

Jakie są nasze plany?
W tym momencie zajmujemy się opracowaniem strategii realizacji podobnych projektów dotyczących przestrzeni publicznej w sposób uwzględniający potrzeby społeczności lokalnej. Prototypowanie nie dotyczy wyłącznie zmiany układu mebli miejskich, dlatego w naszym modelu będziemy podkreślać znaczenie budowania grupy mieszkańców i użytkowników ulicy wokół działań projektowych.

Marcin Żebrowski, Olga Sikorska

Oddział Warszawski Fundacji Napraw Sobie Miasto

open