Home LATO JAKOŚCI BEATA TOBOŁA – FORUM 10-LECIA JAKOŚCI
BEATA TOBOŁA – FORUM 10-LECIA JAKOŚCI
0

BEATA TOBOŁA – FORUM 10-LECIA JAKOŚCI

0
0

Głównymi czynnikami nowego, czyli bardziej wymagającego podejścia do jakości, jest znaczna konkurencja oraz ogólny wzrost oczekiwań Klientów. Wysoka jakość produktów to wiodący element przewagi producentów czy dostawców usług, nie tylko w branży budowlanej.

Co to oznacza dla Seleny? Maksymalne zaangażowanie naszych pracowników we wszystkich działach, zarządzanie jakością w różnych płaszczyznach organizacyjnych oraz ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Wysoka jakość to satysfakcja Klienta i wiarygodność producenta. Podstawowym zadaniem Seleny, jako producenta wprowadzającego wyrób budowlany do obrotu, jest posiadanie zakładowego systemu kontroli produkcji. Dokumentacja przedmiotowego systemu gwarantuje zrozumienie naszej definicji jakości przez wszystkich uczestników, nie tylko procesu produkcyjnego, ale i sprzedażowego, oraz umożliwia zapewnienie stałości wymaganych parametrów produktu, tak ważnych dla końcowego użytkownika. Dodatkowym potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów budowlanych Seleny są otrzymane certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji. W procesie certyfikacji jednostka zewnętrzna przeprowadza audyt zakładu produkcyjnego i całego systemu kontroli produkcji, gdzie weryfikowana jest zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych i europejskich aprobat technicznych. Selena posiada równie. certyfikaty ITB, Instytutu Szkła i Ceramiki oraz TÜV.

Beata Toboła
Kierownik Działu Rozwoju Produktowego SELENA SA

open