Home Materiały i Technologie WENTYLACJA POŻAROWA W BUDYNKACH WIELOKONDYGNACYJNYCH
WENTYLACJA POŻAROWA W BUDYNKACH WIELOKONDYGNACYJNYCH
0

WENTYLACJA POŻAROWA W BUDYNKACH WIELOKONDYGNACYJNYCH

0
0

Cel oraz zasady funkcjonowania różnych systemów ochrony dróg ewakuacji budynków wielokondygnacyjnych omówione zostały szerzej w artykule z lipcowego wydania miesięcznika „Builder”.

Druga część prezentowanego cyklu artykułów dotyczy praktycznych aspektów funkcjonowania tego typu instalacji oraz stanowi skrócony przegląd konkretnych wariantów technicznych systemów różnicowania ciśnienia.

Systemy zapobiegania zadymieniu (systemy różnicowania ciśnienia) są najdoskonalszym rozwiązaniem chroniącym drogi ewakuacyjne. Instalacje tego typu stanowią obligatoryjne wyposażenie wszystkich wysokich i wysokościowych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Systemy te mogą być również stosowane we wszystkich innych obiektach wielokondygnacyjnych (w tym budynkach mieszkalnych).
Dla prawidłowego funkcjonowania omawianych instalacji, określonego przez warunki stabilizacji nadciśnienia w przestrzeni chronionej, kryterium przepływu oraz siły potrzebnej dla otwarcia, konieczne jest działanie w koincydencji dwóch podstawowych grup elementów wykonawczych. Pierwszą grupę stanowią zestawy urządzeń służących kontroli warunków nadciśnienia i przepływu w przestrzeniach chronionych nadciśnieniem (pionowych drogach ewakuacji, przedsionkach przeciwpożarowych, szybach wind na potrzeby ekip ratowniczych). Zestawy urządzeń napowietrzania pożarowego, w zależności od zastosowanych elementów odpowiedzialnych za kontrolę parametrów pracy instalacji, podzielić można na układy pasywne oraz aktywne, przy czym wyróżnić tu należy również zestawy adresowane do budynków o wysokości do ok. 50 m oraz rozwiązania dedykowane dla obiektów wyższych.

CZYTAJ DALEJ >>

open