Home News OPTYMIZM CZY PESYMIZM?
OPTYMIZM CZY PESYMIZM?
0

OPTYMIZM CZY PESYMIZM?

0
0

Jaka przyszłość dla budownictwa została ogłoszona? 26 października br. w Warszawie odbyła się dwudziesta edycja konferencji Monitoring Rynku Budowlanego. Wydarzenie było zorganizowane przez ASM i Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Konferencję zaszczycił i uroczyście otworzył Podsekretarz Stanu, Wiceminister Tomasz Żuchowski, który jest odpowiedzialny za sektor budownictwa. Konferencję prowadziła Prezes Zarządu ASM Małgorzata Walczak-Gomuła. Eksperci podjęli temat budownictwa w szerokim zakresie a wśród prelegentów znaleźli się zarówno eksperci ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku – Beata Tomczak (Główny Analityk), Marek Skrzyński, Ewelina Dąbrowska, Marta Łuszczyńska, Agnieszka Wójcik-Zachorska, jak i eksperci zewnętrzni: dr Artur Polak (Naczelnik Wydziału Strategii i Analiz w Departamencie Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa), prof. dr hab. Waldemar Rogowski (Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej), Rafał Miazga (Communication Specialist, SentiOne) oraz w sesji multimedialnej przedstawiciele stowarzyszeń branżowych: prof. dr hab. inż. Jan Deja (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu), Rafał Sebastian Bałdys-Rembowski (Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa), Sławomir Grzybek (Dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej), Rafał Kus (Zastępca Dyrektora Generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich) i Marek Bolek (Prezes Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań). Wśród 100 uczestników wydarzenia znaleźli się producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych, deweloperzy, stowarzyszenia branżowe i media.

Przyszłość budownictwa, jaka wyłania się z analiz statystycznych i prognoz jest niepewna. Eksperci ASM wskazują, że budownictwo notuje wzrosty dynamiki zarówno w zakresie sprzedaży produkcji budowlano-montażowej obiektów inżynierii wodnej i lądowej, drogownictwa, wyników budownictwa mieszkaniowego, jak i większości typów budownictwa niemieszkalnego. Jednak w tym ostatnim spadła liczba pozwoleń na budowę, z kolei rosnący aktualnie rynek mieszkaniowy wiąże się z poważnym ryzykiem wystąpienia wzrostów cen wykonawstwa i produktów budowlanych, w tym stali i betonu. Niestabilna jest sytuacja na rynku pracy w budownictwie, wolnych miejsc pracy jest bardzo dużo, co prawda zanotowano o 40% więcej wydanych pozwoleń na pracę, jednak część migrantów, zwłaszcza z krajów ościennych, traktuje Polskę jako trampolinę do krajów zachodnich.

Beata Tomczak – główny analityk rynku ASM:

Po III kw. br. produkcja budowlano-montażowa wyniosła 54,5 mld zł, a więc o 13,4% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednak tak wysoka dynamika wzrostu związana jest z niską bazą odniesienia. Gdybyśmy za rok bazowy przyjęli 2015 to branża budowlana odnotowałaby 4,0% spadek. W 2016 roku głównym destabilizatorem sektora budowlanego było budownictwo inżynieryjne. Aktualnie znajduje się ono na ścieżce wzrostowej i pozostanie główną determinantą wzrostu branży budowlanej. Jestem jednak daleka od przesadnego entuzjazmu. Po III kw. produkcja budowlano-montażowa w budownictwie inżynieryjnym wyniosła ponad 25 mld zł. Wynikiem zbliżyliśmy się do roku 2013, w którym produkcja w tym sektorze wyniosła 27 mld zł. Nie mówię już o latach 2012-2011 gdzie te wartości po III kw. kształtowały się na poziomie powyżej 35 mld zł. Potwierdza to, że na budownictwo należy patrzeć długookresowo, a dynamiki często mogą przedstawiać mylny obraz rzeczywistej sytuacji na rynku.”

Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

Rządowe programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego po raz pierwszy w historii realizowane są na podstawie prawnej (Uchwała Nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r.) i obejmują można by powiedzieć „komplet” działań uwzględniających różne cele mieszkaniowe Polaków, w tym czynszowe i na wynajem oraz wsparcie oszczędzania. Czy to wystarczy? Ministerstwo planuje uzupełnienie Narodowego Programu Mieszkaniowego o liczne działania towarzyszące, zatem można mieć nadzieję, że bez względu na zmiany polityczne polskie budownictwo może liczyć na kontynuację podjętych wysiłków na rzecz rozwoju sektora.

Na rynku kredytowym również sytuacja jest dynamiczna, ma to związek ze zmiennością stóp procentowych. Na rynku pierwotnym 40% inwestycji jest finansowana kredytem a możemy w przyszłości mieć do czynienia w zakresie kredytów złotowych z sytuacja podobną do tej z 2007-2008 r. w przypadku kredytów we franku.

Co w tej sytuacji z przedsiębiorcami działającymi w branży budowlanej w obliczu rosnącej konkurencji i niestabilnej sytuacji cenowej? W perspektywie wieloletniej analitycy wskazują na konieczność stałego monitorowania rynku i korzystania z dostępnych narzędzi i prognoz eksperckich. Jeśli zaś chodzi o działania krótkoterminowe i realizowanie bieżącej strategii sprzedaży produktów i usług, zalecają użycie narzędzi komunikacji z klientem, monitorowania marek w sieci oraz nowoczesne rozwiązania neuromarketingowe, które pozwalają zbadać rzeczywiste opinie i reakcje klientów na produkt i jego promocję, co umożliwia skuteczniejszy przekaz, ekspozycję, obsługę klienta, tym samym zaś konkurencyjność firmy.

open