Home Komentarze GRZEGORZ KIEŁPSZ – BUDUJĄCA PROFESJONALIZACJA
GRZEGORZ KIEŁPSZ – BUDUJĄCA PROFESJONALIZACJA
0

GRZEGORZ KIEŁPSZ – BUDUJĄCA PROFESJONALIZACJA

0
0

Stosunkowo młoda w Polsce branża deweloperska dogania profesjonalizacją Zachód. Znaczący udział w tym procesie ma Polski Związek Firm Deweloperskich, który w tym roku obchodzi jubileusz 15-lecia swojej działalności. Komentuje Grzegorz Kiełpsz, Prezes Zarządu PZFD.

2016 był nieprzeciętnym rokiem dla budownictwa mieszkaniowego. Osiągnęliśmy rekordowy wolumen sprzedaży, a wyniki te cieszyły nas tym bardziej, że na koniec 2015 roku nikt nie spodziewał się, że możemy mieć do czynienia z taką sytuacją. Dzisiaj jednak mamy wyraźne sygnały, że to 2017 rok może być przełomowy dla branży, zarówno z powodu świetnych wyników sprzedażowych, jak i zmieniających się trendów – dążenia największych graczy do konsolidacji rynku, automatyzacji procesów czy wzrostu inwestycji instytucjonalnych.

Oprócz tego, że wiele zawdzięczamy dużej konkurencji na rynku, istotne są czynniki takie jak bogata oferta firm deweloperskich, niskie stopy procentowe, dzięki którym kupujący mają dostęp do tanich kredytów hipotecznych, czy niski poziom bezrobocia dający ludziom poczucie bezpieczeństwa.

To, co dzisiaj nas martwi – przede wszystkim często niezrozumiałe dla nas dążenia ustawodawcy w zakresie warunków technicznych, które pod pretekstem ułatwienia tak naprawdę utrudniają proces inwestycyjny i przeregulowują branżę, a często są także dużo ostrzejsze niż w innych krajach europejskich. Znaczące są również trudności w pozyskiwaniu nowych gruntów pod inwestycje, a to mocno blokuje nasz potencjał. W obliczu ogromnego niedoboru lokali, na jaki cierpi Polska, kwestia ta powinna być dla rządzących priorytetowa. Niestety bariery administracyjne wciąż bardzo wiele komplikują. Niezwykle problematyczny jest również brak „rąk do pracy”.

Widzimy jednak szereg pozytywnych zmian, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Profesjonalizacja naszej branży jest faktem, a inwestorzy są coraz bardziej świadomi swojej roli i odpowiedzialni za przestrzeń, którą kreują. Rozwój i kształt polskich miast jest także udziałem wielu firm deweloperskich. Nie osiągnęlibyśmy tego jednak bez coraz lepszej współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami rynku.

Niezwykle budującym osiągnięciem jest wysoki poziom integracji naszego środowiska. Umiejętność porozumienia i działania we wspólnej sprawie spowodowały, że kilkanaście lat temu udało nam się formalnie zrzeszyć, zawiązując Polski Związek Firm Deweloperskich, a dzisiaj procentuje to, przynosząc korzyści nie tylko firmom należącym do Związku, ale całej branży budowlanej. Jestem przekonany, że Jubileusz, który będziemy świętować w znakomitym gronie w grudniu, będzie świetnym podsumowaniem minionych 15 lat i okazją do optymistycznego wkroczenia w kolejne dekady.


Grzegorz Kiełpsz
Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich, wykładowca na Podyplomowych Studiach Menedżerskich dla Deweloperów organizowanych przez PZFD ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development SA. Założyciel Fundacji Inicjatyw Aktywnych Go Silver zajmującej się problematyką przygotowania osób dojrzałych do aktywnego życia w zmieniającym się świecie.

open