Home Builder Science KŁADKI DLA PIESZYCH CZĘŚĆ 4
KŁADKI DLA PIESZYCH CZĘŚĆ 4
0

KŁADKI DLA PIESZYCH CZĘŚĆ 4

0
0

Obciążenia dynamiczne. Wykonanie analiz dynamicznych kładek dla pieszych wymaga znajomości wartości obciążeń oraz metod obliczania dynamicznej odpowiedzi konstrukcji wywołanej tym obciążeniem.

W przypadku kładek dla pieszych istotnymi obciążeniami dynamicznymi są siły reakcji podłoża powstające podczas różnych form aktywności użytkowników konstrukcji: chód, bieg, skoki, przysiady itp. Ważne jest także umiejętne oszacowanie wpływu tłumu na konstrukcję. Ustalenie wartości obciążeń dynamicznych projektowanej kładki dla pieszych przypada na etap 5. jej analiz dynamicznych. Kolejnym krokiem analiz jest wyznaczenie wartości amplitud drgań pomostu kładki (etap 6.). Na ostatnim etapie analizy (etap 7.) wykonywana jest ocena wyników analiz (ocena komfortu użytkowania konstrukcji) oraz, jeśli okaże się to konieczne (w przypadku przekroczenia dopuszczalnych amplitud drgań konstrukcji), podejmowane są również decyzje dotyczące wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w projekcie. Etapy te scharakteryzowano poniżej.

CZYTAJ DALEJ >>

open