Home Firmy SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH GRUPY ES-SYSTEM ZA 2017 R.
SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH GRUPY ES-SYSTEM ZA 2017 R.
0

SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH GRUPY ES-SYSTEM ZA 2017 R.

0
0

 Sprzedaż w 2017 r. zgodnie z oczekiwaniami i rosnące przychody i skokowy wzrost zysków. 

– Pozytywnie oceniamy poziom sprzedaży zrealizowany przez ES-SYSTEM w ostatnim roku. Zanotowaliśmy skokowy wzrost zysku, który był pochodną wzrostu przychodów oraz pozytywnego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej – komentuje Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.

W  2017 r. Grupa ES-SYSTEM wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 189,7 mln zł, tj. 4,2% wzrostu r/r. EBIT za ten okres ukształtował się na poziomie 7,5 mln zł w porównaniu 3,5 mln zł w 2016 r. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 6,8 mln zł, co oznacza wzrost o 106,7% r/r .

Za zmiany na poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego odpowiada w głównej mierze wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost marży i pozytywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej.

Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r. Publikacja  raportu okresowego jest planowana na 29 marca 2018 r.


ES-SYSTEM S.A. to największa polska firma w branży oświetleniowej w segmencie profesjonalnej techniki oświetleniowej dla obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego. Spółka tworzy wyspecjalizowaną Grupę Kapitałową, z własnymi zakładami produkcyjnymi, która wytycza kierunki rozwoju branży zarówno w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych, energooszczędności, jak i wzornictwa. Strategia rozwoju Grupy zakłada wzrost organiczny realizowany poprzez umacnianie pozycji krajowego lidera w branży oraz dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej na rynki Unii Europejskiej i innych wysoko rozwiniętych krajów.

open