Home Biznes i Ludzie WARBUD PRZEKAZUJE PREZYDENCJĘ
WARBUD PRZEKAZUJE PREZYDENCJĘ
0

WARBUD PRZEKAZUJE PREZYDENCJĘ

0
0

22 marca 2018r., po dwóch latach sprawowania prezydencji w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Warbud przekazał spółce Unibep kierowanie nieformalnym stowarzyszeniem dwunastu największych na polskim rynku generalnych wykonawców.

Zmiana jest konsekwencją ustaleń sygnatariuszy Porozumienia, według których przywództwo w stowarzyszeniu jest kadencyjne i trwa dwa lata. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zostało założone w 2010 roku. Jako pierwsza, prezydencję sprawowała Skanska, następnie Budimex. Od marca 2016 r. do chwili obecnej Warbud był jego liderem.

– Możemy być dumni z naszej pracy, ale wiele jest jeszcze przed nami. Nieustannie musimy pracować nad poprawą bezpieczeństwa w naszych spółkach, współpracować w tym obszarze z inwestorem, oddziaływać i uczyć dobrych praktyk podwykonawców – powiedział Jerzy Werle, prezes zarządu Warbud SA, pełniący funkcję prezydenta Porozumienia.  Musimy tworzyć koalicje, by na budowach było coraz mniej wypadków, w tym wypadków śmiertelnych.”

Statystyki PIP pokazują, że wypadków ze skutkiem śmiertelnym na polskich budowach z każdym rokiem jest mniej. W 2008 było ich aż 127, zaś 2017 już tylko 71. To znaczący spadek – podkreślił prezes Werle, niemniej to wciąż 71 pracowników, którzy stracili życie na placach budów. Przed nami jako Porozumieniem i całą branżą budowlaną wciąż jeszcze wiele do zrobienia. Naszym celem jest „Zero wypadków”.

Efekty pracy dwuletniej prezydencji

W okresie Prezydencji Warbudu do Porozumienia przystąpiły kolejne spółki – Strabag i Karmar, natomiast członkiem zrzeszonym został Rembor General. W myśl zasady, że nikt nie pracuje sam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, w 2016  Porozumienie nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego oraz Polskim Zrzeszeniem Wykonawców Fundamentów Specjalnych. W następnym roku zainicjowało także współpracę z Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań i Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jednocześnie utworzone zostały porozumienia lokalne w Bydgoszczy, Rzeszowie, Białymstoku, Olsztynie i Szczecinie, które czerpią z wzorców i doświadczeń Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Wśród zrealizowanych przez zespół roboczy BHP projektów w ostatnich dwóch latach znalazły się m.in.:

  • Księga Standarów dla prac szczególnie niebezpiecznych (120 standardów). Dostępna zarówno dla członków Porozumienia, jak i dzięki stronie www Porozumienia, dla wszystkich podwykonawców
  • Bezpłatne szkolenia okresowe dla małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z ZUS (dwie edycje w 2016 i 2017 r. obejmujące swoim zasięgiem 16 województw)
  • Aplikacja powypadkowa mająca na celu uzyskanie jednolitych danych o wypadkach oraz ich systemową analizę
  • Projekt wspólnego standardu PBB i Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań odbioru
    i eksploatacji rusztowań
  • Nowa wersja wspólnego dla wszystkich sygnatariuszy dokumentu Ocena ryzyka & Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót
  • Kontynuacja Tygodnia Bezpieczeństwa – największej inicjatywy o charakterze edukacyjnym, w której co roku bierze udział ponad 30.000 pracowników.

Jednym z działań priorytetowych podczas tej prezydencji było zaangażowanie w procesy legislacyjne pod kątem niezbędnych zmian w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym i Prawie Zamówień Publicznych, zwłaszcza w kontekście form egzekwowania bezpieczeństwa pracowników na budowie oraz większego zaangażowania inwestorów i urzędników w kwestie BHP.

Nic o nas, bez nas

Po ośmiu latach obecności na rynku Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest nie tylko rozpoznawalne, ale jest także ważnym głosem opiniotwórczym w obszarze bezpieczeństwa. Efekty inicjatyw i działań podejmowanych przez sygnatariuszy zauważyły instytucje publiczne, tj.: Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Infrastruktury, ZUS, czy GDDKiA, które traktują Porozumienie jak społecznego partnera i zapraszają je do współpracy.

Działania Porozumienia doprowadziły do spadku akceptacji dla niebezpiecznego sposobu pracy, zwiększenia świadomości pracowników i podwykonawców, którzy zaczynają rozumieć standardy PBB i pracować zgodnie z nimi oraz wzrostu kultury pracy na budowach.

 

Poprzeczka została zawieszona wysoko – powiedział Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA. – Głęboko wierzę w to, że razem, tak jak dotychczas, będziemy pracować na rzecz podniesienia kultury BHP w branży budowlanej. Od nas wszystkich zależy – na każdym szczeblu – byśmy pracowali w coraz bezpieczniejszej branży. Ale musimy wykonać mnóstwo pracy – zarówno wewnątrz naszych firm, jak też w otoczeniu branży budowlanej. Dziękuję za zaufanie i liczę na współpracę i pomoc.

Inicjatywy zmierzające ku poprawie bezpieczeństwa wspiera wiele środowisk związanych z branżą budowlaną. To pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją na to, że budownictwo przestanie być niechlubnym przykładem wysokiej wypadkowości.


Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie skupia 12 firm budowlanych. Są to: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, PORR Polska Infrastructure, Polimex Mostostal, Skanska, Strabag, Unibep i Warbud. Sygnatariusze Porozumienia stale podnoszą poziom bezpieczeństwa na projektach, dzielą się dobrymi praktykami  w obszarze BHP z partnerami biznesowymi, dostawcami i podwykonawcami. Porozumienie propaguje kulturę bezpieczeństwa i uświadamia zagrożenia płynące z pracy na budowie, a w konsekwencji eliminuje ryzyko wypadków, w tym śmiertelnych. Więcej informacji na: www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl

open