Home Builder 4Young Architects KONKURS DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW – V EDYCJA – INFORMACJE
KONKURS DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW – V EDYCJA – INFORMACJE
0

KONKURS DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW – V EDYCJA – INFORMACJE

0
0

Konkurs dla Młodych Architektów jest realizowany w ramach projektu „Promujemy Polską Architekturę” i „Builder For The Young Architects”.

Wspiera on studentów wydziałów architektury oraz młodych architektów w ich twórczym, zawodowym rozwoju. Wyłania autorów najlepszych prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektowanej architektury, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

PARTNERAMI STRATEGICZNYMI V edycji Konkursu KDMA są firmy:
ABB, Berndorf baderbau, CEMEX Polska, Es-System, King Klinker, PERI Polska, Porta KMI, Ponzio Polska, Saint-Gobain Glassolutions, Soudal Polska, SSAB, Velux Polska oraz WSC.

W maju ogłosiliśmy zadania konkursowe. Zainteresowani na rejestrację będą mieli czas do końca grudnia 2017 roku, natomiast na złożenie prac konkursowych do 4 marca 2018 roku. Pod koniec czerwca zostanie uruchomiony formularz rejestracyjny.
Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą brać w nim udział osoby pełnoletnie będące studentami I i II stopnia studiów o kierunku architektura lub architektura i urbanistyka uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwenci tych wydziałów niezależnie od miejsca zatrudnienia, w wieku do 34 roku życia włącznie.

ORGANIZATOR KONKURSU

PARTNER ŚRODOWISKOWY

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONAT HONOROWY

me_logo_m

KAPITUŁA KONKURSU
Kapitułę konkursu stanowią wybitni polscy architekci o uznanym dorobku twórczym. Dodatkowo wspierają ją przedstawiciele wiodących marek budowlanych – firm będących Mecenasami Polskiej Architektury, a także przedstawiciele redakcji i Rady Programowej miesięcznika „Builder”.

Kapitula_arch_m

ZADANIA KONKURSOWE
Koncepcja architektoniczna  obiektu wybranego z poniższych kategorii z uwzględnieniem m.in. wskazanych  w konkursie materiałów i technologii.

KDMA 2017 ZADANIA KONKURSKOWE (pełna treść)

MATERIAŁY DO ZADAŃ na ftp:

http://konkurs.buildercorp.pl
login: builder
hasło: KON1754abc

1. OGRÓD SZTUKI

Projekt koncepcyjny pawilonu sezonowego poświęconego sztuce i stanowiącego jej przykład, o programie funkcjonalnym określonym przez Uczestnika, według uzasadnienia zawartego w opisie pracy, w jednej, wybranej przez Uczestnika Konkursu lokalizacji w Warszawie: Park Świętokrzyski przy Pałacu Kultury i Nauki lub w sąsiedztwie projektowanego obecnie na Placu Defilad Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Wielkości zaprezentowanego w koncepcji architektonicznej obiektu nie ogranicza się, jakkolwiek jest ona zdeterminowana proponowanymi lokalizacjami i sezonowym charakterem obiektu. Pawilon powinien być łatwy do złożenia, sezonowy, jak np.: Serpentine Pavillions w Kensington Gardens w Londynie.

2. REKREACJA WODNA W MIEŚCIE

Modernizacja i rewitalizacja istniejącej infrastruktury wodno-rekreacyjnej w wybranym mieście. Lokalizacja na podstawie wskazań aktualnych w danym mieście lub na podstawie własnych obserwacji. Koncepcja powinna dotyczyć m.in.: kompleksu basenów zewnętrznych i przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej oraz budynku stanowiącego zaplecze sanitarno-techniczne, niedużej gastronomii, pomieszczeń administracyjnych i innych. Opcjonalnie funkcja budynku może być rozszerzona o funkcję hotelową. W ramach rewitalizacji zaproponuj uzupełnienia programowo przestrzenne i rozwiąż je w projekcie.

Spis lokalizacji do Zadania II

gminy

3. UCHWYĆ W KADRZE

Wieża lub platforma widokowa z towarzyszącym jej pawilonem. Wpisany w przyrodę obiekt, z którego roztacza się wyjątkowy widok pod wybranym kątem lub z określonej perspektywy. Należy znaleźć takie miejsce i stworzyć w ten sposób odpowiednią przestrzeń architektoniczną, wzbogaconą dodatkowo o funkcje informacyjne, edukacyjne, turystyczne, wypoczynkowe, rekreacyjne lub inne zaproponowane przez autorów.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE
Warunkiem koniecznym do spełnienia we wszystkich zadaniach konkursowych jest wykorzystanie minimum po jednym rozwiązaniu przedstawionym przez każdego z Partnerów Konkursu. Dane do serwera z wykazem rozwiązań i kompletem materiałów zostaną przesłane wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

 

NAGRODY GŁÓWNE
W każdym z trzech zadań konkursowych zostaną przyznane następujące nagrody:
I nagroda – 9.000 zł
II nagroda – 5.000 zł
III nagroda – 3.000 zł

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY:
1. ZAREJESTROWAĆ SIĘ
2. 
PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE (31.12.2017 r.)
3. POZNAĆ ROZWIĄZANIA i materiały, które należy uwzględnić w pracy konkursowej
4. ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU
5. PRZYSŁAĆ PRACĘ KONKURSOWĄ (do 04.03.2018 r.) zgodną z Regulaminem Konkursu

Dedykowane do Konkursu ROZWIĄZANIA

KDMA 2017 ZADANIA KONKURSKOWE (pełna treść)

Spis lokalizacji do Zadania II

KDMA 2017 REGULAMIN KONKURSU

MATERIAŁY DO ZADAŃ na ftp:

http://konkurs.buildercorp.pl
login: builder
hasło: KON1754abc

Dodatkowe informacje: Karolina Księżak, koordynator konkursu – tel. 517 077 880, ksiezak@buildercorp.pl

open