Home Builder 4Young Architects BROSZURA B4F 2018-2019 JUŻ DOSTĘPNA!
BROSZURA B4F 2018-2019 JUŻ DOSTĘPNA!
0

BROSZURA B4F 2018-2019 JUŻ DOSTĘPNA!

0
0

Zapoznaj się z nową Broszurą B4F 2018-2019! Znajdziesz w niej kompleksową informację o programie Builder for the Future i Konkursie dla Młodych Architektów oraz Konkursie dla Młodych Inżynierów. Broszura zawiera wybrane rozwiązania, materiały i technologie partnerów strategicznych programu B4F, treści zadań konkursowych oraz prace ubiegłorocznych laureatów konkursu.

Zapoznaj się z treścią broszury na stronie: https://e.buildercorp.pl/

Słowo wstępne

Architektura i budownictwo XXI wieku stawia wyzwanie nieustannego doszkalania oraz poszerzania kompetencji, dlatego miesięcznik „Builder” wraz z partnerami społecznymi, w tym z gronem wybitnych architektów i naukowców oraz środowiskiem biznesu, zainicjował i realizuje cykliczny Ogólnopolski Program Edukacyjny Builder for the Future. Sześć lat temu zaczęliśmy od programu Builder for the Young Architects, w zeszłym roku poszerzyliśmy naszą akcję o program Builder for the Young Engineers, a obecnie rozpoczynamy pilotażowy projekt Builder for the Young Designers. W ten sposób obejmujemy naszymi działaniami liczną grupę młodych architektów i inżynierów różnych specjalizacji.

Dzięki uczestnictwu w programie Builder for the Future studenci oraz początkujący architekci i inżynierowie mogą rozwijać zdobytą na uczelniach wiedzę i konfrontować przygotowanie teoretyczne z bogatym praktycznym doświadczeniem wybitnych architektów, inżynierów i menedżerów budownictwa. Już ponad 150 osób tworzy i moderuje nasz wspólny program.

Współpraca z wydziałami architektury i budownictwa, zarówno na poziomie władz wydziałów, jak i organizacji studenckich oraz kół naukowych, rozwija się oraz podąża w kierunku wspierania prac zespołowych i interdyscyplinarnych projektów, a więc przygotowania młodych inżynierów i architektów do przyszłej pracy zawodowej.

Builder for the Future to rodzaj dydaktyki niesterowanej, takiej, w której młody człowiek zachowuje bardzo dużo swobody i sam w znacznym stopniu wyznacza kierunek swojej edukacji, jednocześnie pobudzając dociekliwość i kreatywność, tak niezbędne w późniejszym podejmowaniu wyzwań projektowych i na placu budowy.

Dlatego też z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją rekomendujemy pracodawcom wszystkich Laureatów dotychczasowych edycji obu Konkursów, a samym Laureatom życzymy niegasnącej pasji do zawodu i satysfakcji z jego wykonania. Inspirujecie i jesteście przykładem dla innych.

MAREK ZDZIEBŁOWSKI – WYDAWCA MIESIĘCZNIKA „BUILDER”

DANUTA BURZYŃSKA – REDAKTOR NACZELNA MIESIĘCZNIKA „BUILDER”

prof. dr hab. inż. LEONARD RUNKIEWICZ – POLITECHNIKA WARSZAWSKA, RADA NAUKOWA ITB, PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ MIESIĘCZNIKA „BUILDER” PRZEWODNICZĄCY KOMITETU B4F (KAPITUŁ 4YA I 4YE)

 

open