Home Biznes i Ludzie REKORDOWE WYNIKI GRUPY PEKABEX ZA 1 KWARTAŁ 2018 ROKU
REKORDOWE WYNIKI GRUPY PEKABEX ZA 1 KWARTAŁ 2018 ROKU
0

REKORDOWE WYNIKI GRUPY PEKABEX ZA 1 KWARTAŁ 2018 ROKU

0
0

W pierwszym kwartale roku Pekabex osiągnął rekordowe wyniki finansowe: wartość skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej wyniosła 9,9 mln zł i była wyższa o 141% w porównaniu z 1 kwartałem roku 2017 (4,1 mln zł).

Wypracowany skonsolidowany poziom EBITDA  sięgnął 16,9 mln zł, o 93% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak dobry rezultat zawdzięczamy doskonałym wynikom wypracowanym w segmencie prefabrykacji, zarówno na rynku polskim, jak i szwedzkim.

W I kwartale 2018 roku GK Pekabex osiągnęła:

  • Rekordowy wzrost zysku z działalności operacyjnej i zysku netto o 141% (r/r)
  • Wzrost EBITDA o 93% do poziomu 16,9 mln zł
  • Wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 18%
  • Wzrost o 16% (r/r) produkcji elementów prefabrykowanych w zakładach Grupy (na poziomie 47,8 tys. m3 w porównaniu z 41,3 tys. m3 w ubiegłym roku).
  • rozpoczęcie współpracy z liderem rynku powierzchni magazynowej, firmą Panattoni Europe.

Obserwowane w całej Europie trudności ze znalezieniem rąk do pracy oraz przyspieszenie w krajowych inwestycjach  przekładają się na problemy polskich firm budowalnych w zapewnieniu siły roboczej koniecznej do realizacji kontraktów i dramatyczny wzrost kosztów pracy. Wymusza to automatyzację procesów  budowlanych i zwrot naszych klientów w kierunku prefabrykacji, co generuje widoczny wzrost popytu. Dzięki posiadanym mocom  produkcyjnym Grupa Pekabex jest doskonale spozycjonowana, żeby  odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów, co pozwoliło  na osiągnięcie satysfakcjonujących marż w 1 kwartale 2018 roku – mówi Robert Jędrzejowski, Prezes Zarządu Pekabex S.A. – Ten sam trend, dynamicznych wzrostów cen usług podwykonawców, negatywnie odbił się na wynikach segmentu kompleksowego wykonawstwa Grupy jednakże biorąc po uwagę krótkoterminowy charakter naszych kontraktów spodziewamy się stopniowej  poprawy wyników w tym segmencie w kolejnych kwartałach.

open