Home News MULTIKONFERENCJA DESIGN RESEARCH EDUCATION IN ARCHITECTURE
MULTIKONFERENCJA DESIGN RESEARCH EDUCATION IN ARCHITECTURE
0

MULTIKONFERENCJA DESIGN RESEARCH EDUCATION IN ARCHITECTURE

0
0

W dniach 5-6 kwietnia 2019 roku w Gliwicach odbędzie się Multikonferencja Design Research Education in Architecture 2019 DREAM Silesia organizowana przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Konferencja będzie połączona z Targami Expo Silesia.

Ujęte w nazwie Multikonferencji pojęcia, czyli PROJEKTOWANIE, BADANIA I EDUKACJA W ARCHITEKTURZE, odzwierciedlają jej szeroką tematykę rozwijaną w ramach pięciu konferencji będących cyklicznymi wydarzeniami naukowymi, które są organizowane na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej:

Architektura Technika i Zdrowie (at-z) – Międzynarodowe Sympozjum,
Badania Interdyscyplinarne w Architekturze (BIWA) – Ogólnopolska Konferencja,
Region – Miasto – Wieś (RMW) – Ogólnopolska Konferencja,
Nowoczesność w Architekturze – Ogólnopolska Konferencja,
Technika i Estetyka w Architekturze – Ogólnopolska Konferencja.

Szczegóły na temat poszczególnych konferencji znajdują się na stronie Multikonferencji www.dream-silesia.polsl.pl

Intencją Organizatorów Multikonferencji jest kontynuacja dotychczasowej interdyscyplinarnej dyskusji nad jakością środowiska zbudowanego w różnych jego wymiarach. Jest to otwarte pytanie dotyczące między innymi funkcjonalnych i społecznych aspektów nowoczesnej architektury i urbanistyki, roli człowieka i jego preferencji w wyznaczaniu nowej jakości środowiska. Zaproszenie do udziału w Multikonferencji kierowane jest do szerokiego grona specjalistów: architektów, socjologów, psychologów społecznych, kulturoznawców oraz innych specjalistów uczestniczących w procesach przekształceń przestrzennych. Organizatory zapraszają do udziału nie tylko naukowców, ale także przedstawicieli otoczenia gospodarczego, organizacji pozarządowych i samorządów.

W ramach współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej do Multikonferencji dołączyło: Urban renewal – co-design your P(a)lace – Międzynarodowe Sympozjum związane z rewitalizacją Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich), we współpracy
z London College of Communication, Copenhagen Business Schooll, Zespołem Szkół Cogito z Siemianowic Śląskich, Fundacją Stajnia Twórczy Kolektyw z Siemianowic Śląskich.

Patronat Multikonferencji objął Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Partnerami są Targi Expo Silesia, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, gośćmi honorowymi zaś marszałek dr inż. arch. Henryk Mercik, prof. dr hab.n.med. Marian Zębala.

Organizatorzy chcieliby, aby znane w środowisku akademickim cykliczne wydarzenia naukowe w nowej formule Multikonferencji stały się otwartą płaszczyzną wymiany różnorodnych doświadczeń teoretycznych, praktycznych, a także dydaktycznych.

 

 

open