Home News BRANŻA BUDOWLANA ZMAGA SIĘ Z CORAZ WIĘKSZYMI PROBLEMAMI
BRANŻA BUDOWLANA ZMAGA SIĘ Z CORAZ WIĘKSZYMI PROBLEMAMI
0

BRANŻA BUDOWLANA ZMAGA SIĘ Z CORAZ WIĘKSZYMI PROBLEMAMI

0
0

 Branża budowlana znajduje się obecnie w okresie dużego wzrostu. Obserwujemy bardzo dużą kumulację inwestycji infrastrukturalnych – drogowych, kolejowych i portowych. Widać wzmożoną aktywność samorządów w tym zakresie. Dobra koniunktura ma miejsce także na rynku inwestycji prywatnych – komercyjnych i przemysłowych, również mieszkaniowych. To stawia przed branżą nowe wyzwania i potencjalne zagrożenia. Niepokojąca jest przyszłość i perspektywa zakończenia projektów unijnych. Pojawiają się pytania o dalsze inwestycje infrastrukturalne. Firmy liczą na współpracę ze stroną publiczną w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Chcą,  aby był to efektywnie wykorzystywany element, który pozwoli rozwijać polską infrastrukturę.

Głównym problemem jest wzrost kosztów realizacji przy istniejących długoterminowych kontraktach infrastrukturalnych, które nie przewidują klauzul waloryzacyjnych. Trudności, które pojawiły się kilka lat temu, dziś są jeszcze większe. Mniej więcej od roku koszty realizacji rosną, branża ma problemy z waloryzacją kontraktów. W dyskusji ze stroną publiczną na ten temat nadal brakuje wypracowanych rozwiązań. Istniejące klauzule – o ile w ogóle są w umowach – są nieefektywne i nie rozwiązują problemów. Patrząc długofalowo na sytuację demograficzną i makroekonomiczną, sektor będzie miał cały czas trudności z pozyskiwaniem nowych pracowników, głównie młodych ludzi zainteresowanych pracą. Jest to również związane z brakiem odpowiedniego systemu kształcenia zawodowego. Czekają nas problemy, które już teraz istnieją we wszystkich bogatych państwach – brak chętnych do zatrudnienia w branży budowlanej. Inwestorzy będą musieli liczyć się z tym, że za każdy realizowany projekt zapłacą o wiele więcej, co przełoży się też na wyższe koszty mieszkań, infrastruktury, ale też na rezygnację z pewnych przedsięwzięć. W tym roku Strabag uczestniczył w przetargach, w których zajmował pierwsze miejsce. Zdarzyły się jednak sytuacje, kiedy przetargi na ponad 700 milionów zostały unieważnione z powodu braku środków inwestora na realizację kontraktów po obowiązujących dziś cenach. Kolejnym problemem w branży jest też brak płynności. Rosnące koszty, brak podwykonawców i duża kumulacja projektów sprawia, że cały sektor ma trudności z ich finansowaniem – powiedział serwisowi eNewsroom Wojciech Trojanowski, wiceprezydent Pracodawców RP, członek zarządu Strabag.

 

open