Home News POSEJDON WRACA DO SZCZECINA
POSEJDON WRACA DO SZCZECINA
0

POSEJDON WRACA DO SZCZECINA

0
0

Powstający w centrum Szczecina Posejdon już wkrótce ponownie stanie się wizytówką miasta. Ambitne przedsięwzięcie, łączące nowo wybudowaną część biurowo-hotelową z zabytkowym, 90-letnim budynkiem dawnego domu towarowego, obejmuje prawie 50 tys. m2 zeroemisyjnej powierzchni certyfikowanej BREEAM 2016 na poziomie co najmniej very good.

Modernizacja zabytkowego budynku to przedsięwzięcie niemal zawsze wymagające i skomplikowane. Szczeciński projekt postawił przed inżynierami Hünnebeck Polska szereg wyzwań związanych ze zmianami i wzmocnieniami konstrukcji – przede wszystkim zwiększenia nośności stropów, co wiązało się między innymi z koniecznością dodania nowych fundamentów oraz słupów pośrednich.

Zabytkowa tkanka miasta

Tam, gdzie było to możliwe, istniejące stropy były wzmacniane warstwą zbrojonego nadbetonu o grubości 10 cm. Duża ich część wymagała jednak nowego wyszalowania, a także podparcia wtórnego – wykorzystano do tego system TOPFLEX oraz system SG. Największym wyzwaniem konstrukcyjnym podlegającym modernizacji był strop nad piwnicą – został on całkowicie wyburzony. Przy okazji tych prac zaszła konieczność wymiany, a w niektórych przypadkach dodania stalowych słupów składających się z ram i rygli, stanowiących konstrukcję nośną budynku. Do ich podparcia zaadaptowano system INFRA-KIT. Inżynierowie Hünnebeck Polska, wykorzystując podpory HDS oraz dźwigary HEB 260, zaprojektowali specjalne wieże o nośności ok. 300 kN, które umożliwiły wylanie nowego stropu. Warto podkreślić, że część nowo budowanego obiektu została przewieszona nad budynkiem istniejącym. Do wykonania podparcia stropu przewieszonego wykorzystano dźwigary stalowe HEB400 o długości 12 m oraz HEB260 z systemu INFRA-KIT, na których zostało oparte szalowanie. W ten sposób przeniesiono obciążenia technologiczne z 3 kondygnacji – w sumie ok. 30 kN/m2. Podczas modernizacji wnętrza budynków, gdzie używanie dźwigu jest mocno ograniczone, sprawdzają się rozwiązania lekkie i mobilne. Dlatego do wykonania słupów oraz fundamentów w części podziemnej dawnego UFA Palast wykorzystano systemy deskowań ramowych RASTO-TAKKO, które dzięki stosunkowo niewielkiemu ciężarowi płyt mogły być przenoszone i składane ręcznie.

Budowa nowej części obiektu

Do wykonania koniecznych prac podziemnych, czyli przegłębień płyty fundamentowej oraz boków belek, użyto, podobnie jak w przypadku budynku zabytkowego, deskowań RASTO-TAKKO. Z kolei duża ilość ścian części naziemnej, składającej się z 11 kondygnacji, wykonywana jest przy wykorzystaniu elementów prefabrykowanych – do ich pionowania użyto podpór ukośnych. Do wykonywania ścian monolitycznych użyty został, dobrze znany na rynku polskim, system deskowań ramowych
MANTO, cechujący się dużą wytrzymałością oraz sztywnością. Z uwagi na duże powierzchnie stropów – w tym blisko 5300 m2 na kondygnacji par teru – zastosowano wydajny i elastyczny system deskowania do ręcznego montażu
TOPEC. Gwarantuje on szybką i bez pieczną pracę, a szalowanie odbywa się w trzech prostych krokach: zaczepieniu, podniesieniu i podparciu płyty.
W trakcie najintensywniejszych okresów budowy pracowało na niej blisko 3000 m2 tego systemu, a dzięki starannemu zaplanowaniu rotacji oraz podzieleniu stropów na działki robocze zapewniono płynny i mieszczący się w wyznaczonym harmonogramie postęp prac. W rejonach, gdzie strop posiadał skomplikowaną geometrię, belki oraz grzybki, TOPEC uzupełniany był elastycznym systemem szalunkowym TOPFLEX. Z łatwością poradzono sobie również z szalowaniem stropu na dużych wysokościach: na parterze oraz na pierwszej kondygnacji, gdzie wysokość sięgała blisko 5 metrów, użyto podpór EUROLPUS 20-550. Z kolei przy reprezentacyjnym holu głównym Centrum Posejdon stropy znajdowały się na wysokości 9 metrów i obejmowały kilka poziomów. Zastosowano tu system podpór ramowych ID15, opierający się na sześcioelementowych wieżach o wymiarach w przekroju poziomym 1,0 x 1,0 metra i nośności do 200 kN. W obiekcie występują słupy okrągłe o kilku średnicach, do szalowania których wykorzystane zostały formy stalowe Hünnebeck. Do wykonania ścian zewnętrznych w części hotelowej obiektu niezbędne okazało się wykorzystanie konsol przestawnych, które dostarczano na budowę zmontowane i gotowe do użycia.

Wsparcie techniczne

Przy tak skomplikowanych realizacjach, łączących ze sobą modernizację budynku zabytkowego oraz budowę bardzo nowoczesnego kompleksu, kluczem do sukcesu jest bliska i partnerska współpraca między firmami. Kierownictwo Generalnego Wykonawcy, firmy PB Calbud, otrzymało wsparcie techniczne inżynierów Hünnebeck Polska ze szczecińskiego oddziału podczas trwania całego kontraktu: od pierwszych zestawień sprzętowych przez terminowe dostawy deskowań i podparć aż po wsparcie technologiczne na placu budowy. Na potrzeby tego projektu zostało jak dotąd wykonanych blisko 80 rysunków szalunkowych, a wykwalifikowany pracownik działu technicznego odbył 20 wizyt techniczno-doradczych na budowie, wspierając postęp prac.
Inwestorem projektu jest szczecińska spółka Porto, a Generalnym Wykonawcą inwestycji PB Calbud, z którym Hünnebeck Polska Sp. z o.o. współpracowała przy realizacji innych ciekawych obiektów w regionie, np. Galerii Handlowej „Corso” w Świnoujściu.

Władysław Sawenko Kierownik Działu Technicznego Regionu Polska Zachodnio-Północna Hünnebeck Polska

 

open