Home Aktualności METODY OBLICZEŃ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
METODY OBLICZEŃ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
0

METODY OBLICZEŃ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

0
0

W niniejszym, trzecim wydaniu książki „Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2”, podobnie jak w poprzednich dwóch wydaniach,  zaprezentowano  podstawowe zasady obliczania elementów żelbetowych według normy PN-EN 1992-1-1:2008 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków”. Ponadto, w węższym zakresie, omówiono także ciągle stosowaną normę PN z 2002 r. W wydaniu trzecim dodano obszerny punkt dotyczący przebicia i cały rozdział o obliczaniu konstrukcji sprężonych. Uzupełniono i rozbudowano także rozdział dotyczący minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie.

Metody obliczeń autor zilustrował licznymi przykładami. Najważniejsze z nich zostały przedstawione jako algorytmy, tablice i wykresy, które dzięki zwięzłej i przejrzystej formie umożliwiają jak najprostsze wykonanie niezbędnych obliczeń.

 

open