Home Aktualności JAKOŚĆ KLUCZOWYM PARAMETREM
JAKOŚĆ KLUCZOWYM PARAMETREM
0

JAKOŚĆ KLUCZOWYM PARAMETREM

0
0

W 2018 roku obchodzimy jubileusz dziesięciolecia naszej działalności, ale trzon naszego zespołu inżynierskiego pracuje już razem 18 lat – to długo.

Z perspektywy czasu jesteśmy świadkami ogromnego rozwoju: technicznego, technologicznego, a przede wszystkim rozwoju świadomości w zakresie potrzeb i oczekiwań tych, dla których opracowujemy projekty i potem uczestniczymy w budowie. Estetyka, komfort, maksymalne udogodnienia dla finalnego Klienta oraz implementacja zasad zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnej maksymalizacji oczekiwań ekonomicznych są dzisiaj podstawowymi wyznacznikami w nowoczesnym projektowaniu. Inwestorzy, a co za tym idzie – budynki konkurują już dzisiaj na zupełnie innym poziomie niż 10 lat temu. Dlatego rozwiązania projektowe są kluczowym elementem, który tę różnicę dla Klienta – późniejszego użytkownika budynku – pozwala zaznaczyć i tym samym mieć pewność finalnego komercyjnego sukcesu.

Nasze ostatnie realizacje są tego najlepszym przykładem, np. zespół biurowców High 5 dla Skanska, zlokalizowany w Krakowie, przy ulicy Pawiej, realizowany wspólnie z nsMoonStudio wpisuje się w ten trend jednoznacznie. Projektowanie pod użytkownika końcowego, spełnienie wymogów certyfikacji LEED i WELL oraz DEEP Green, wskazuje kierunek i przyszłość projektowania oraz daje wielką satysfakcję z pracy nad nowoczesnymi rozwiązaniami. To jest w zasadzie klucz do walki o najemcę. Ostatnio wraz z APA Architektura uczestniczyliśmy w rozbudowie campusu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Budynku Centrum Energetyki oraz Budynku dydaktyczno-administracyjnego. Nowoczesne laboratoria badawcze oraz laboratoria komputerowe i językowe pozwalają dywersyfikować naszą wiedzę w zakresie rozwiązań pożądanych i dedykowanych szerokim spektrum inżynierii. W zakresie retail wspólnie z IMB Asymetria dla Unibail- -Rodamco opracowaliśmy w pełnym zakresie inżynierskim otwartą rok temu Galerię Wroclavia, duży obiekt i centrum handlowe najnowszej generacji wraz ze zintegrowanym podziemnym dworcem autobusowym. Obecnie pracujemy nad kilkoma projektami w zakresie rozbudowy istniejących centrów handlowych, które wymagają nieszablonowych rozwiązań inżynieryjnych oraz skomplikowanych decyzji związanych z funkcjonującym cały czas podczas rozbudowy istniejącym budynkiem.

EFEKTOWNIE I EFEKTYWNIE
Firmę tworzą ludzie. Obecnie zespół Tequm liczy ponad 40 osób zatrudnionych w biurach w Krakowie i Warszawie. Specjaliści z branży konstrukcyjnej, elektrycznej, mechanicznej i sanitarnej służą swoją wiedzą oraz doświadczeniem, aby wraz z klientem projektować zarówno efektownie, jak i efektywnie, tak aby wynik końcowy spełnił oczekiwania zarówno zamawiającego, jak i finalnego użytkownika, czego przykładem jest realizowany dla GRUPY BUMA wraz z Medusa Group zespół biurowy DOT OFFICE. Elastyczne projektowanie nie byłoby możliwe bez wykorzystania technologii BIM, która w czasie rzeczywistym pozwala nam zarządzać zmianą, monitorować ją oraz ułatwia opracowanie spójnego projektu jako całości dla obiektu. To największa techniczna zmiana ostatniej dekady i cieszymy się, iż ten standard wdrażamy już od pięciu lat.

open