Home News IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BUDOWLANA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW EUROINŻYNIER
IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BUDOWLANA  STUDENTÓW I DOKTORANTÓW EUROINŻYNIER
0

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BUDOWLANA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW EUROINŻYNIER

0
0

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET zaprasza serdecznie do uczestnictwa w IX Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER. Odbędzie się ona w dniach 11-13 kwietnia br. na Politechnice Krakowskiej. Tematem przewodnim konferencji jest nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych: żelbetowych, sprężonych, metalowych, murowych i drewnianych. Referaty zgłaszane do wygłoszenia dotyczyć mogą również wzmacniania i rewitalizacji konstrukcji istniejących, zagadnień materiałowo-technologicznych oraz problemów geotechnicznych.

Konferencja adresowana jest do wszystkich osób, które kształcą się na kierunkach związanych z inżynierią lądową. Do czynnego uczestnictwa zapraszamy zarówno studentów studiów inżynierskich, magisterskich, jak również doktorantów i absolwentów. Osoby, które zastanawiają się nad zgłoszeniem swojego referatu, mogą tego dokonać do dnia 23 stycznia poprzez formularz znajdujący się na stronie http://www.euroinzynier.edu.pl.

Konferencja EUROINŻYNIER umożliwia spotkanie się studentów z całego kraju, stwarza pole do wymiany doświadczeń, a także do nawiązania współpracy między Kołami Naukowymi z różnych Uczelni. Udział w Konferencji stanowi doskonałą okazją dla młodej kadry inżynierskiej do poszerzenia fachowej wiedzy i nawiązania interesujących kontaktów zawodowych.

W programie oprócz referatów studenckich znalazły się również specjalnie przygotowane na tę okazję wykłady z zakresu projektowania konstrukcji nośnej autorstwa wybitnych specjalistów jak choćby prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski.

Ważnym elementem są także prelekcje przedstawicieli firm partnerskich, jak również możliwość przeprowadzenia rozmów ze specjalistami obecnymi przy stoiskach poszczególnych firm.

Aby docenić zainwestowany w przygotowanie artykułów i prelekcji wysiłek Autorów, Organizatorzy Konferencji przewidzieli 3 konkursy – po jednym na każdy stopień studiów. Artykuły przysłane przez Autorów podlegają recenzji prowadzonej przez pracowników Politechniki Krakowskiej, a następnie wraz z uwagami są odsyłane celem odniesienia się do uwag Recenzentów. W trakcie prezentacji referaty są oceniane przez Jury złożone z pracowników naukowych Uczelni reprezentowanych na Konferencji, zajmujących się różnymi dziedzinami budownictwa. Biorą oni pod uwagę walory naukowe referatów, ich prezentację i recenzje.

Poprzednie edycje Konferencji EUROINŻYNIER cieszyły się dużym zainteresowaniem i sprawiły, iż wydarzenie to na stałe wpisało się do kalendarza polskich konferencji naukowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału – nie pozwólcie by to wyjątkowe wydarzenia Was ominęło!

Komitet Organizacyjny Konferencji EUROINŻYNIER

.

open