Home Builder 4Young Engineers MŁODZI INŻYNIEROWIE Z WROCŁAWIA O DZIAŁALNOŚCI W KOLE NAUKOWYM
MŁODZI INŻYNIEROWIE Z WROCŁAWIA O DZIAŁALNOŚCI W KOLE NAUKOWYM
0

MŁODZI INŻYNIEROWIE Z WROCŁAWIA O DZIAŁALNOŚCI W KOLE NAUKOWYM

0
0

Studenci należący do Koła Naukowego Młodych Menedżerów Budownictwa z ogromną pasją i zaangażowaniem opowiadają o swoich pomysłach, działaniach i budownictwie.

Builder: Istnieją różne formy aktywności studenckiej poza zajęciami. Skąd pomysł na działalność właśnie w kole naukowym?

Młodzi Menedżerowie Budownictwa: Działalność w kole naukowym to dodatkowa możliwość rozwoju pozwalająca na uzupełnienie wiedzy zdobytej na wykładach i ćwiczeniach. Zależy nam na konfrontowaniu wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, a działalność w kole daje nam ku temu sposobność i zapewnia lepszy start w przyszłej pracy zawodowej. Poza tym każdy z nas chciał dobrze spożytkować czas wolny i poznać ludzi, którzy podzielają naszą pasję.

B: Dlaczego akurat Koło Naukowe Młodzi Menedżerowie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej?

MMB: Warto się angażować we wszelkie działania studenckie, korzystać z tego, że uczelnia daje nam więcej możliwości niż tylko wykłady, ćwiczenia czy laboratoria wpisane w plan studiów. Poza tym, kiedy skończymy studia, ludzi z takim samym tytułem, inżyniera czy magistra, będzie kilkadziesiąt albo kilkaset. Chcąc wyróżniać się spośród tej grupy i móc konkurować na rynku pracy, chcemy robić coś więcej niż tylko zaliczać kolejne semestry. Chcieliśmy poznać nowych ludzi, znaleźć znajomych z którymi będziemy mogli dzielić zainteresowania. Najbardziej przekonująca jest liczba inicjatyw, z jaką to koło wychodzi do studentów. Jest to jedno z najbardziej aktywnych kół działających na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, które wspiera merytorycznie zarówno studentów pierwszego, jak i ostatniego roku studiów. Koło często organizuje wycieczki edukacyjne, szkolenia oraz wyjścia na plac budowy. Ludzie należący do MMB z ogromną pasją i zaangażowaniem opowiadają o swoich pomysłach, działaniach i budownictwie. Każde zdobyte doświadczenie i każda budowa zobaczona na żywo rozwija bardziej niż opisy w książkach.

B: Jaką inicjatywę KN MMB cenicie najbardziej?

MMB: Uwielbiamy zajmowanie się nowymi technologiami w powiązaniu z praktyką inżynierską w projektowaniu i realizacji inwestycji. Stąd nasz udział w grupie zajmującej się rozwojem technologii BIM. Niektórzy z nas czują się świetnie również jako koordynatorzy dużych wydarzeń związanych z branżą budowlaną, takich jak: Targi Budownictwa i Kamieniarstwa TARBUD, w ramach których przygotowaliśmy stoisko dla naszego koła. Ważną inicjatywą jest także nawiązywanie współpracy z firmami z branży budowlanej oraz wizyty na placu budowy.

B: Jakie budowy udało się Wam odwiedzić w tym roku? Czego się na nich dowiedzieliście?

MMB: Odwiedziliśmy między innymi budowę Varso Tower oraz Osiedle Marywilska. W przypadku Varso Tower ogromne wrażenie zrobił na nas rozmach prac budowlanych, doskonałe planowanie logistyczne przy trudnym terenie miejskim oraz rozwiązania konstrukcyjne, które warto zapamiętać. Imponująca była skala projektu oraz jego wieloaspektowość. Widzieliśmy wiele rozwiązań technologicznych, których nigdzie indziej wcześniej nie spotkaliśmy. Dzięki uprzejmości Unibep SA odwiedziliśmy także budowę Osiedla Marywilska. Budowa ta sprawia wrażenie dobrze przemyślanej i zaplanowanej. Widać pełny profesjonalizm wykonawcy. Byliśmy pod wrażeniem organizacji pracy na budowie, czystości i przestrzegania ściśle norm BHP. Wszystko znajdowało się na tam gdzie powinno, wszystkie miejsca były zabezpieczone przed zagrożeniami.

B: Budowa jako przyszłe miejsce pracy – co Was w niej inspiruje?

MMB: Ilość codziennych wyzwań, które powstają wraz z kolejnymi pracami. Najbardziej inspiruje nas możliwość zarządzania takim przedsięwzięciem, praca w zespole, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, tworzenie obiektów dla przyszłych pokoleń, które będą zachwycać lub po prostu ułatwiać życie.

B: Wasze Koło uczestniczyło w Dniu Młodego Inżyniera na Politechnice Wrocławskiej, 4 Future Day w Multikinie Złote Tarasy oraz w case study organizowanym przez miesięcznik „Builder” wspólnie z Unibep SA. Jak oceniacie inicjatywę Builder for the Young Engineers?

MMB: Świetna sprawa. Takie inicjatywy są potrzebne, aby zachęcić studentów do samodoskonalenia. Uważamy, że jest to szansa dla młodych ludzi na znalezienie kierunku rozwoju, który ich interesuje i poznanie firm działających w branży budowlanej. Cenimy B4YE za chęć przekazania jak najszerszej wiedzy młodemu pokoleniu. W ramach programu odbywają się bardzo ciekawe wydarzenia. Mamy nadzieję jak najdłużej brać w nich udział. Case study, czy warsztaty to wydarzenia, które nie mają miejsca na co dzień na uczelni. Tego typu eventy mogą przynieść korzyści zarówno dla studentów, jak i dla firm z branży budowlanej, ponieważ dają możliwość poznania się nawzajem.

B: Jakie wartości są najważniejsze dla członków KN MMB?

MMB: Wartościami cechującymi KN MMB jest szczerość, otwartość, współpraca, innowacyjność, rozwój, lojalność, zaufanie, zaangażowanie, wzajemna pomoc, pasja, szacunek i ciekawość świata. Chcemy pracować i rozwijać się poza zajęciami, a przy okazji dobrze się bawić.

open