Home Builder 4Young Engineers WARSZTATY BRANŻOWE W FABRYCE FIRMY EJOT POLSKA
WARSZTATY BRANŻOWE W FABRYCE FIRMY EJOT POLSKA
0

WARSZTATY BRANŻOWE W FABRYCE FIRMY EJOT POLSKA

0
0

Szkolenia praktyczne z zakresu technologii budowlanych, procesów projektowych lub realizacyjnych prowadzone we współpracy z wybranymi firmami z przemysłu budowlanego to integralna część programu Builder for the Young Engineers wypełniająca lukę w edukacji studentów budownictwa.

21 listopada w siedzibie firmy EJOT Polska w miejscowości Ciasna odbyły się takie warsztaty branżowe, w których udział wzięło 60 studentów z Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Krakowskiej. Partnerzy strategiczni programu B4YE: EJOT Polska Sp. z o. o. Sp. k. i Blachy Pruszyński Sp. z o. o. połączyli swoje siły, żeby zorganizować zajęcia praktyczne z zastosowania i montażu systemów ściennych oraz dachowych.

PRAKTYCZNY WYMIAR KSZTAŁCENIA
Studenci zostali podzieleni na dwie trzydziestoosobowe grupy, które można było łatwo odróżnić dzięki odblaskowym kamizelkom w dwóch kolorach. Pierwsza grupa udała się na część praktyczną, gdzie zostały zaprezentowane techniki mocowań. Po stronie firmy EJOT za szkolenie odpowiadali: Jacek Stankiewicz oraz Tomasz Mańka. Ze strony firmy Blachy Pruszyński natomiast Eliza Gissel, Tomasz Mirecki i Sławomir Pławiński.

BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA
Druga grupa w tym samym czasie uczestniczyła w części teoretycznej. Trzydziestoosobowa grupa w trakcie zwiedzania zakładu produkcyjnego firmy EJOT została podzielona na dziesięcioosobowe podgrupy, a każda z nich miała dwóch opiekunów. Przewodnikami byli: Michał Kłosiński, Eryka Froncek, Mirosław Jerominek. Każdemu przewodnikowi towarzyszyła jedna osoba wspierająca: Rafał Adamczyk, Marzena Witek-Cieśla – koordynator wydarzenia, Beata Prządka. W ten sposób organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo uczestników warsztatów. Po zwiedzaniu odbył się wykład poświęcony historii i bieżącej działalności obu firm. Prelegentami byli Rafał Adamczyk oraz Piotr O. Korycki. Następnie nastąpiła zamiana. Grupa pierwsza udała się na zwiedzanie zakładu i wykład, grupa druga zaś na prezentację techniki mocowań.

Każdy ze studentów otrzymał certyfikat uczestnictwa w warsztatach oraz upominki ufundowane przez gospodarzy wydarzenia.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY EJOT POLSKA
EJOT Polska należy do grupy EJOT Holding GmbH&Co.KG z siedzibą w Niemczech, firma z prawie 100-letnim doświadczeniem i tradycją. W roku 2018 firma EJOT w Ciasnej obchodziła 20-lecie istnienia w Polsce. Rok wcześniej, w maju 2017 roku została otwarta nowa część zakładu produkcyjnego EJOT. Założeniem do budowy nowej fabryki było stworzenie ekologicznego, efektywnego i nowoczesnego zakładu na miarę XXI wieku. Powstał zakład o powierzchni 4000 m2, a w jego skład wchodzą hala produkcyjna, hala magazynowa oraz 3-kondygnacyjny budynek socjalno-biurowy. Do ogrzewania został zastosowany system odzysku ciepła z procesów technologicznych. Część socjalno-biurowa o powierzchni 800 m2 wyposażona jest w system „aktywnych stropów” – BKT, który działa za pośrednictwem rur wbudowanych w betonowe elementy konstrukcyjne budynku. Tym sposobem sufity i podłogi pełnią funkcję chłodzenia i ogrzewania budynku. Ciepło i chłód z procesów technologicznych wykorzystywane jest również do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń produkcyjnych. Automatyczne systemy podawania tworzywa, chłodzenia maszyn, systemy informatyczne, system przeciwpożarowy, sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem LED czy żaluzjami zewnętrznymi zintegrowane są w jeden systemem BMS (Building Management Systems), który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu.

W roku 2018 dobudowano kolejne 2500m2 zakładu produkcyjnego EJOT w Ciasnej, które zostaną oddane do użytku na początku roku 2019. W nowej hali znajdą miejsce maszyny wtryskowe, gdzie produkowane będą elementy dla grupy Automotive oraz CLEAN ROOM – rodzaj pomieszczenia o kontrolowanych parametrach środowiskowych, w szczególności zanieczyszczeń typu pył, kurz itp.

PARTNERZY B4YE ŁĄCZĄ SWOJE SIŁY
Pomysł połączenia sił dwóch firm: EJOT Polska i Blachy Pruszyński zrodził się w trakcie spotkania w siedzibie firmy Pruszyński Sp. z o. o. na temat możliwości wykonywania wspólnie badań dotyczących wyrobów budowlanych obu firm. Ponadto jednym z poruszanych zagadnień było partnerstwo w programie B4YE. Mieliśmy takie samo zdanie, że bardzo ciekawym elementem w bieżącej edycji konkursu są case studies organizowane na budowie. EJOT Polska jako producent i dostawca elementów złącznych oraz firma Pruszyński Sp. z o. o. – producent pokryć dachowych i elewacyjnych, nie ma możliwości, żeby zorganizować takie spotkanie na placu budowy. Stąd pojawił się pomysł organizacji warsztatów tematycznych. Obie firmy są kluczowymi dostawcami elementów budowlanych i nasze wyroby wzajemnie się uzupełniają, dlatego stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobra idea. Od początku ustaliliśmy jasne zasady wzajemnej współpracy, dzięki czemu organizacja warsztatów w EJOT Polska w Ciasnej przebiegała bez zakłóceń z pełnym wsparciem z każdej ze stron EJOT – Pruszyński – Builder.

Jacek Stankiewicz, Kierownik Sprzedaży DWF EJOT Polska Sp. z o. o. Sp. k.

POTRZEBA NIEUSTANNEGO DOSZKALANIA
Firma Blachy Pruszyński od samego początku swojej działalności stawiała i stawia na młodą, wykształconą kadrę oraz działalność edukacyjną. Krzewienie nowatorskiej myśli technicznej na temat lekkiej obudowy realizujemy przy współpracy z wieloma wyższymi uczelniami technicznym w Polsce. Do naszego zakładu w Sokołowie koło Warszawy zapraszamy zorganizowane grupy studentów na zajęcia dydaktyczne oraz zapoznanie się z tajnikami prowadzonej produkcji. Oprócz tego nasi pracownicy, w porozumieniu z pracownikami naukowymi, organizują seminaria szkoleniowe na uczelniach w całym kraju. Prowadząc działalność edukacyjną, nie zapominamy, że jej nierozerwalną składową jest wiedza praktyczna. W związku z tym w naszej firmie zostało stworzone specjalne centrum szkoleniowe, gdzie przyszli adepci sztuki inżynierskiej i dekarskiej mogą pod okiem specjalistów rozwijać swoje umiejętności praktyczne oraz poznać wyroby budowlane z grupy lekkich przegród od podszewki. W przypadku braku możliwości przyjazdu do nas jesteśmy przygotowani i na taką ewentualność. Mamy w swoich szeregach pracowników, którzy udają się do naszych klientów w celu przeprowadzenia zajęć na miejscu.

Piotr O. Korycki, Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrożeń, Blachy Pruszyński Sp. z o. o.

GŁOS ZAPROSZONYCH GOŚCI
Warsztaty te w mojej opinii to bardzo dobra inicjatywa. Uwagę tę podzielają również uczestniczący w warsztatach studenci, którzy mieli okazję poszerzyć swoją praktyczną wiedzę w zakresie umiejętności i kompetencji. Wiedza ta dotyczy mocowań budowlanych: lekkiej obudowy, termo i hydroizolacji, fasad i solarów oraz stalowych pokryć dachów i elewacji, obejmujących materiały do krycia, materiały wykończeniowe, panele ścienne, wyroby z metali kolorowych i profile aluminiowe. Jestem przekonany, że uczestnicy warsztatów będą pamiętać o tym co usłyszeli i zobaczyli w Ciasnej w swoim późniejszym życiu zawodowym jako kierownicy budów, czy inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

dr inż. Wojciech Drozd, Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska

Niewątpliwą korzyścią dla studentów biorących udział w warsztatach tego typu jest możliwość zapoznania się z procesami produkcji elementów i wyrobów wykorzystywanych w budownictwie. Za bardzo cenne uważam praktyczne przedstawienie studentom nowoczesnych materiałów i systemów budowlanych.

dr inż. Jan Pizoń, Wydział Budownictwa Politechnika Śląska

 

open