Home PATRONATY XI KONFERENCJA SKB: „KONIUNKTURA I JEJ WPŁYW NA CENY ROBÓT BUDOWLANYCH”
XI KONFERENCJA SKB: „KONIUNKTURA I JEJ WPŁYW NA CENY ROBÓT BUDOWLANYCH”
0

XI KONFERENCJA SKB: „KONIUNKTURA I JEJ WPŁYW NA CENY ROBÓT BUDOWLANYCH”

0
0

Zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej, której tematyka może być przedmiotem zainteresowania dla kosztorysantów zajmujących się sporządzaniem dokumentów kosztowych, ale również przedstawicieli zamawiających i wykonawców, których zadaniem jest nie tylko przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, ale sprawne ich zrealizowanie  i rozliczenie.

Obecna sytuacja na rynku nie jest typowa i dobrze znana. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego dostrzegają problemy wzrostu cen usług budowlanych.

Przedmiotem konferencji będą więc aktualne zagadnienia:

  • pokazanie przyczyn i zmian cen robót i czynników produkcji
  • jaki wpływ na wzrost cen mają zmiany przepisów,
  • czy warunki udziału w postępowaniu mają wpływ na kształtowanie ceny oferty,
  • analizy zmiany kosztów realizacji kontraktów i metody waloryzacji wynagrodzeń za roboty budowalne,
  • możliwości zmiany umowy o roboty budowlane,
  • szacowanie ryzyka i jego rozkład między stronami umowy,
  • detekcja nieuzasadnienie wysokich ofert i jak się przed nimi zabezpieczyć?

Konferencja będzie szansą na dyskusję  oraz wymianę wiedzy i doświadczeń, szczególnie w obecnej sytuacji znaczących zmian cen robót.

Termin konferencji: 21-22 marca 2019 r. w Warszawie

Wszelkich informacji udziela: Kierownik Biura SKB: Pani Beata Wilczyńska
tel./fax 22 826 15 67, tel. 501 539 832
biuro@kosztorysowanie.pl

open