Home Builder 4Young Engineers DMI – 5 MARCA, SGGW
DMI – 5 MARCA, SGGW
0

DMI – 5 MARCA, SGGW

0
0

5 marca br. odbył się Dzień Młodego Inżyniera organizowany przez miesięcznik „Builder” oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w ramach II edycji programu Builder for the Young Engineers.

Uczestników Dnia Młodego Inżyniera powitał dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Wykład inauguracyjny pod tytułem  „Rumowisko rzeczne – czy jest problemem w projektach hydrotechnicznych?” wygłosił prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, Prorektor ds. Rozwoju SGGW.

Studenci mieli okazję wziąć udział w wykładach prowadzonych przez wybitnych inżynierów, reprezentujący największe firmy z branży budowlanej: Strabag Sp. z o. o.,  Fundamental Group SA, F.B.I. Tasbud SA, Unibep SA, Blachy Pruszyński Sp. z o. o., Selena SA, Budimex SA. Tematami wystąpień były ważne zagadnienia  i wyzwania inżynierskie oraz nowoczesne technologie oparte na konkretnych przykładach zrealizowanych inwestycji.

W programie znalazły się także warsztaty z programu Revit, które poprowadził Wojciech Kozłowski, Inżynier BIM z AEC Design Sp. z o.o. Sp. K. Uczestnicy uczyli się między innymi podstaw modelowania konstrukcji w programie Revit oraz koordynacji międzybranżowej w technologii BIM.

Podczas DMI odbyły się konsultacje branżowe z partnerami strategicznymi programu Builder for the Young Engineers:  Strabag Sp. z o. o.,  Fundamental Group SA, F.B.I. Tasbud SA, Unibep SA, Blachy Pruszyński Sp. z o. o., Selena SA, Budimex SA, AEC Design Sp. z o. o. Sp. k., Peri Polska Sp. z o. o., Ejot Polska Sp. z o. o. Sp. k., NDI SA. Studenci mogli porozmawiać z inżynierami z wiodących firm z branży budowlanej i doradcami technicznymi, a także poszerzyć swoją wiedzę na temat materiałów i technologii, które są potrzebne przy projektowaniu.

Partnerzy B4YE stworzyli także dla studentów strefę kariery, dzięki czemu uczestnicy wydarzenia mogli poznać oferty pracy, praktyk i staży. Na każdym ze stoisk można było zebrać specjalnie przygotowane materiały informacyjne i pomoce naukowe.

 

open