Home PATRONATY XI KONFERENCJA SKB KONIUNKTURA I JEJ WPŁYW NA CENY ROBÓT BUDOWLANYCH
XI KONFERENCJA SKB KONIUNKTURA I JEJ WPŁYW NA CENY ROBÓT BUDOWLANYCH
0

XI KONFERENCJA SKB KONIUNKTURA I JEJ WPŁYW NA CENY ROBÓT BUDOWLANYCH

0
0

Zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej, której tematyka może być przedmiotem zainteresowania dla kosztorysantów zajmujących się sporządzaniem dokumentów kosztowych, ale również przedstawicieli zamawiających i wykonawców, których zadaniem jest nie tylko przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, ale sprawne ich zrealizowanie i rozliczenie.

Miejsce Konferencji: HOTEL LORD, Warszawa, Al. Krakowska 218
Termin: 21 – 22 marca 2019 r.
ROZPOCZĘCIE: 21 marca 2019 r. – CZWARTEK
13:00 – 15:00 – Rejestracja i zakwaterowanie uczestników
14:00 – 15:00 – Obiad
ZAKOŃCZENIE 22 marca 2019 r. PIĄTEK
13:15 – Obiad

Obecna sytuacja na rynku nie jest typowa i dobrze znana. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego dostrzegają problemy wzrostu cen usług budowlanych. Przedmiotem konferencji będą więc aktualne zagadnienia, przedstawione w referatach:

– mgr inż. Renata Niemczyk, mgr inż. Maciej Sikorski – Aktualna sytuacja w kosztorysowaniu na tle zmian cenowych w budownictwie
– mgr inż. Ewa Wiktorowska – Wpływ dokumentów przetargowych i innych działań zamawiającego w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ceny ofert w robotach budowlanych
– mgr inż. Andrzej Wypych – Analizy zmiany kosztów realizacji kontraktów i metody waloryzacji wynagrodzeń za roboty budowlane
– inż. Ryszard Jakubiec, inż. Piotr Montewski – Ryzyko w kalkulacjach kosztorysowych
– mgr inż. Balbina Kacprzyk – Wpływ zmiany przepisów na ceny robót budowlanych
– mgr inż. Maciej Kajrukszto – Analiza zmiany kosztów realizacji kontraktów budowlanych w latach 2016 -2018 na przykładzie kontraktów o modernizację sieci kolejowej
– dr inż. Hubert Anysz, mgr inż. Andrzej Foremny – Analityczne metody detekcji zmów przetargowych w budownictwie
– dr Hubert Wysoczański – Zmiana wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

open